POVRATAK NAZAD


KONAČNA PRELIMINARNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJE MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZA AKADEMSKU 2016/2017.
Datum: 16.05.2017.

U prilogu možete preuzeti Konačnu preliminarnu listu studenata-aplikanata koji su u konkurenciji za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2016/2017. godinu Download

Sve eventualne žalbe na Konačnu preliminarnu listu kandidati podnose putem nadležne Općinske Službe Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u toku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine.