Loading...

Aktuelnosti iz općine Maglaj

NOVOSTI

Pregled servisnih informacija...
 • Datum : 22.06.2020
 • Od : Press

-Prema Odluci Vlade Federacije BiH, 31.05.2020. godine prestalo je stanje nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

 

...

Pregled servisnih informacija ...
 • Datum : 20.06.2020
 • Od : Press

Prema

...

Pregled servisnih informacija ...
 • Datum : 19.06.2020
 • Od : Press

Prema

...

Čestitka povodom završetka školske godine ...
 • Datum : 18.06.2020
 • Od : Press

Povodom

...

Pregled servisnih informacija ...
 • Datum : 18.06.2020
 • Od : Press

Prema

...

Održana 38. sjednica Općinskog vijeća Maglaj...
 • Datum : 17.06.2020
 • Od : Press

Održana 

...

Čestitka upućena NK VIS "SIMM BAU" ...
 • Datum : 17.06.2020
 • Od : Press

Upravi

...

Predstavnici humanitarne organizacije „Border Free“...
 • Datum : 17.06.2020
 • Od : Press

Načelnik općine

...

Pregled servisnih informacija ...
 • Datum : 17.06.2020
 • Od : Press

Prema

...

Preliminarna lista privrednih subjekata čiji rad je bio...
 • Datum : 16.06.2020
 • Od : Press

U skladu sa članom 12.a) Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa („Službene novine Općine Maglaj“, br. 3/13, 6/13, /20), Odluke o...

Pregled servisnih informacija ...
 • Datum : 16.06.2020
 • Od : Press

Prema

...

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u JU "Dom zdravlja"...
 • Datum : 16.06.2020
 • Od : Press

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko —dobojskom kantonu...

Pregled servisnih informacija...
 • Datum : 15.06.2020
 • Od : Press

Prema

...

JU Opća biblioteka Maglaj: Konkurs za popunu upražnjenog...
 • Datum : 15.06.2020
 • Od : Press

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu F BiH (Službene novine F BIH br 26/16 i 89/18), člana 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl.list R BIH br 6/92, 8/93 i 13/94), Uredbe o postupku...

Pregled servisnih informacija ...
 • Datum : 14.06.2020
 • Od : Press

Prema

...

Pregled servisnih informacija ...
 • Datum : 13.06.2020
 • Od : Press

Prema

...


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239