Loading...

Aktuelnosti iz općine Maglaj

NOVOSTI

Održan "Dan otvorenih vrata" za privrednike
  • Datum : 28.11.2019
  • Napisao : Press

 

"Dan otvorenih vrata" održan je danas od 10:00-12:00 sati u sali načelnika općine i zainteresirani privrednici imali su priliku doći i razgovarati o problemima s kojim se susreću, prezentirati vlastite ideje, dati određene sugestije ili prijedloge.

Općina Maglaj  je uspostavila dodatni vid komuniciranja kroz „Dan otvorenih vrata“ koji treba da omogući direktnu komunikaciju i saradnju, a sve u cilju unapređenja  komunikacije između općinske administracije i  privrednika. Ovo je odlična prilika da se detektuju osnovni problemi sa kojima se privrednici susreću, te da se detektovani problemi sistemski rješavaju u saradnji sa službama Općine i ostalim nadležnim organima. 

Dan otvorenih vrata za privrednike će se organizovati kao redovna aktivnost, koji će biti u prilici da sa načelnikom općine, zajedno sa predstavnicima resornih službi, razgovaraju o pitanjima od važnosti za rast i razvoj  poslovanja.