Loading...

Aktuelnosti iz općine Maglaj

NOVOSTI

26. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj...
 • Datum : 22.03.2019
 • Od : Press

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog...

Obavijest- Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima u...
 • Datum : 21.03.2019
 • Od : Press

Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH ( "Službene novine Federacije BiH " broj 63/03 i 9 /09 ) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju...

Obavijest - Anketa o radnoj snazi ( ARS-2019 )...
 • Datum : 21.03.2019
 • Od : Press

U periodu od 08. do 21. aprila ove godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji općine Maglaj provest će se Anketa o...

Održano javno govorenje: BIVŠI MALOLJETNI BORCI ARMIJE...
 • Datum : 21.03.2019
 • Od : Press

 

Održano je javno govorenje u sali Doma kulture "Edhem Mulabdić" na kojem su bivši maloljetni i mladi borci Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), Vojske Republike...

ZDRAVSTVENI SAVJET OPĆINE MAGLAJ: 21. mart- Svjetski dan...
 • Datum : 20.03.2019
 • Od : Press

Poštovani građani,

...

Održana radionica u okviru projekta „Čista rijeka...
 • Datum : 20.03.2019
 • Od : Press

 

U okviru međuopćinskog projekta koji promovira ekologiju i turizam –'Čista rijeka Bosna je primarni interes svih građana od njenog izvora do ušća',...

Prije 25 godina deblokiran herojski Maglaj ...
 • Datum : 19.03.2019
 • Od : Press

 

Nakon devet mjeseci potpunog okruženja, 19.marta 1994.godine deblokiran je Maglaj. Od 24.juna 1993. do 19.marta 1994.godine bio je najteži period tokom ratnih godina za ovu...

Infrastrukturni radovi na području općine Maglaj...
 • Datum : 18.03.2019
 • Od : Press

 

U toku su brojni infrastrukturni radovi na području općine Maglaj. Radi se na povezivanju dijela afaltnog puta od platoa...

J A V N I K O N K U R S ZA PRIJEM DVA RADNIKA U RADNI...
 • Datum : 18.03.2019
 • Od : Press

 

Javna ustanova Centar za socijalni rad Maglaj, na osnovu člana 9-12 Pravilnika o radu, organizaciji i sistematizaciji...

Održana 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj...
 • Datum : 14.03.2019
 • Od : Press

Završena je 25. sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema  Dnevnom redu, danas je bilo trinaest tačaka na rasporedu. Prilikom usvajanja Dnevnog reda, prva tačka je preimenovana i...

Održano predavanje o ravnopravnosti spolova u uknjižbi...
 • Datum : 14.03.2019
 • Od : Press

Danas je održano predavanje u Općini Maglaj o ravnopravnosti spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva naslijeđem u okviru implementacije Projekta registracije...

Danas 25. sjednica Općinskog vijeća Maglaj...
 • Datum : 14.03.2019
 • Od : Press

 

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13-...

Održana javna rasprava u okviru Projekta UNDP ReLOad ...
 • Datum : 13.03.2019
 • Od : Press

Danas je održana javna rasprava u maloj sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ u okviru Projekta UNDP ReLOad, gdje je pored predstavnika Općine Maglaj i organizacija civilnog...

Općina Maglaj potpisala Sporazum o realizaciji Akcionog...
 • Datum : 13.03.2019
 • Od : Press

Načelnik općine Maglaj  Mirsad Mahmutagić danas je potpisao Sporazum o realizaciji Akcionog plana  za prevenciju i sprečavanje korupcije u prisustvu predstavnice Antikorupcijske...

Poziv za predavanje o ravnopravnosti spolova u uknjižbi...
 • Datum : 12.03.2019
 • Od : Press

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH i uz podršku Švedskog donatorskog Projekta izgradnje kapaciteta i procedura u zemljišnoj...

Portal Buka objavio intervju sa predsjedavajućom...
 • Datum : 08.03.2019
 • Od : Press

(„Naš najveći strah jeste da smo moćene iznad mjerljivog. Naša svjetlost, a ne naša tama, je ono što nas najviše...


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177