Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci
 • Datum : 08.11.2018
 • Od : Press

 

Na osnovu člana  23. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne  i Hercegovine (“Služben novine Federacije BiH”, broj: 49/05), a  u vezi sa  Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa broj:01-34-3-2484/18 od 02.10.2018.godine, Općinski  načelnik Maglaj objavljuje

Javni poziv za dostavljanje prijedloga prioritetnih projekata mjesnih zajednica za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Maglaj za 2019.godinu
 • Datum : 22.10.2018
 • Od : Press

 

Na osnovu člana 15.Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Sl.novine FBiH broj 49/06 i 51/09), člana 42.Statuta Općine Maglaj (Sl.novine Općine Maglaj broj 8/07,3/08 i 6/08) i Budžeta Općine Maglaj za 2019.godinu, Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE SANACIJE FASADA STAMBENIH ZGRADA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU
 • Datum : 15.10.2018
 • Od : Press

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihove zakonom utvrđene obaveze za finansiranje investicionog održavanja stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja; te stoga Općina Maglaj poziva stanare stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja da iskažu interes za sufinansiranje projekta sanacije fasada stambenih objekata kolektivnog stanovanja; što će doprinijeti ljepšem izgledu grada, manjoj potrošnji energenata, kao i manjoj emisiji štetnih plinova i poboljšanju kvaliteta zraka.

OBAVJEŠTENJE: Javni poziv za sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru
 • Datum : 15.10.2018
 • Od : Press

 

Obavještavamo podnosioce prijava na Javni poziv za sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru broj: 01-49-1771/18 od 02.08.2018. godine da je Komisija zadužena za pregled podnesenih prijava objekata izvršila uvid u dostavljene prijave i ustanovila da su iste nepotpune ili nisu urađene u skladu sa uslovima koji su određeni javnim pozivom.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za peradarstvo (proizvodnja konzumnih jaja) na području općine Maglaj
 • Datum : 05.10.2018
 • Od : Press

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2018. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:13/17), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2018. Godinu (Sl.novine Općine Maglaj”, broj:3/18), Općinski načelnik o b j a v lj u j e

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda)
 • Datum : 05.10.2018
 • Od : Press

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2018. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:13/17), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2018. Godinu (Sl.novine Općine Maglaj”, broj:3/18), Općinski načelnik o b j a v lj u j e

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za sufinansiranje projekata – program iz oblasti poljoprivrede, edukativna putovanja i organizirani posjeti sajmovima
 • Datum : 05.10.2018
 • Od : Press

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2018. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:13/17), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2018. Godinu (Sl.novine Općine Maglaj”, broj:3/18), Općinski načelnik o b j a v lj u j e

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju kukuruza na području općine Maglaj
 • Datum : 04.10.2018
 • Od : Press

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2018. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:13/17), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2018. Godinu (Sl.novine Općine Maglaj”, broj:3/18), Općinski načelnik o b j a v lj u j e

U toku Javni poziv za proizvodnju maline i kupine i Javni poziv za proizvodnju krastavca-kornišona
 • Datum : 03.10.2018
 • Od : Press

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Maglaj da je u toku Javni poziv za proizvodnju maline i kupine i Javni poziv za proizvodnju krastavca-kornišona.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za obavljanje taksiprijevoza na taksistajalištima za 2019. godinu
 • Datum : 10.09.2018
 • Od : Press

Općina Maglaj na osnovu člana 10. stav 2. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/10 i 5/16) i  člana 12. stav 4. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Sl. novine općine Maglaj”, broj: 2/17 od 03.03.2017. godine),

Sutra drugi Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018.
 • Datum : 03.09.2018
 • Od : Press

 

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe iz Zeničko-dobojskog kantona da će 4.9.2018. godine (utorak ) u 8 sati biti nastavljen drugi Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018.

Produžen Javni poziv za sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru
 • Datum : 27.08.2018
 • Od : Press

Produžen je JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE SANACIJE FASADA STAMBENIH ZGRADA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU do 31. augusta 2018. godine ( petak ).

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE SANACIJE FASADA STAMBENIH ZGRADA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU
 • Datum : 03.08.2018
 • Od : Press

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 I 51/09) i člana 42. Statuta Općine Maglaj (Sl.novine Općine Maglajbroj 8/07, 3/08, I 6/08 ) I Odluke o usvajanju Budžeta za 2018. Godinu ( Sl. Novine Općine Maglaj broj 13/17 ), Općinski načečnik objavljuje:

U toku JAVNI POZIV mladim i neafirmisanim pjevačima za prijavu za učešće na Festivalu ”Studentsko ljeto 2018” Maglaj
 • Datum : 03.08.2018
 • Od : Press

Pozivamo zainteresovane, mlade i neafirmisane pjevače u konkurenciji narodne i zabavne muzike, od 16 – 30 godina starosti, da se prijave za učešće na Festivalu ”Studentsko ljeto 2018”, koje će se održati 31.08.2018. godine – Veče zabavne muzike i 01.09.2018. godine – Veče narodne muzike u Maglaju.

Otvoren javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj“
 • Datum : 23.07.2018
 • Od : Press

UNDP BiH je objavio javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom. Ovo je aktivnosti koja se realizira u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (u daljem tekstu D4D). D4D je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250