Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

JAVNI POZIV mladim i neafirmisanim pjevačima za prijavu za učešće na Festivalu „Studentsko ljeto 2019“ Maglaj  
 • Datum : 06.05.2019
 • Od : Press

 

Pozivamo zainteresovane, mlade i neafirmisane pjevače u konkurenciji narodne i zabavne muzike, od 17-30 godina starosti, da se prijave za učešće na Festivalu „Studentsko ljeto 2019“ koje će se održati 16.08.2019. godine- Veče narodne muzike i 17.08.2019. godine- Veče zabavne muzike u Maglaju.

JAVNI POZIV mladim i neafirmisanim pjevačima za prijavu za učešće na Festivalu „Studentsko ljeto 2019“ Maglaj  
 • Datum : 30.04.2019
 • Od : Press

Pozivamo zainteresovane, mlade i neafirmisane pjevače u konkurenciji narodne i zabavne muzike, od 17-30 godina starosti, da se prijave za učešće na Festivalu „Studentsko ljeto 2019“ koje će se održati 16.08.2019. godine- Veče narodne muzike i 17.08.2019. godine- Veče zabavne muzike u Maglaju.

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)
 • Datum : 22.04.2019
 • Od : Press

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija.

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj
 • Datum : 05.04.2019
 • Od : Press

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.12/03,34/03 i 65/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ( „Službeni list Republike BiH“ br.6/92,08/93 i 13/94), člana 30. i 31. Pravila JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj, Upravni odbor Doma kulture, na sjednici održanoj 18.03.2019.godine, objavljuje

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi u okviru Projekta UNDP ReLOaD
 • Datum : 08.03.2019
 • Od : Press

Obavještavamo sve organizacije civilnog društva (OCD/NVO) registrirane na području općine Maglaj da će se u srijedu 13.03.2019. godine u 11,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture „Edhem Mulabdić“) održati zajednički sastanak predstavnika UNDP Projekta ReLOaD, Općine Maglaj i predstavnika organizacija civilnog društva (OCD/NVO).

OBAVIJEST – Objava javnih poziva počinje 12.3.2019. godine
 • Datum : 05.03.2019
 • Od : Press

 

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da će od 12.3.2019. godine početi objava javnih poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019 i u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) u meniju Aktuelni projekti gdje će biti dostupni linkovi za prijavu za pojedine mjere.

JAVNI OGLAS zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina izgrađenih na području općine Maglaj
 • Datum : 25.02.2019
 • Od : Press

Na osnovu čl.133. stav 6. Zakona o prostornom uređenju i  građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog  kantona „ broj 01/14), Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj objavljuje:

 

EU4Business - Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)
 • Datum : 06.02.2019
 • Od : Press

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje  projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu
 • Datum : 28.01.2019
 • Od : Press

 

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu i člana 35. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 10/18) Općinski načelnik d o n o s i

 

OBAVEZE GRAĐANA-ČIŠĆENJE SNIJEGA I LEDA NA JAVNIM POVRŠINAMA
 • Datum : 24.01.2019
 • Od : Press

S obzirom na nove sniježne padavine koje otežavaju kretanje vozila i pješaka, građani se podsjećaju na obaveze koje se u ovakvim situacijama odnose na njih, proistekle iz Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu ( „Službene novine Općina Maglaj“, broj 3/18 ), a sa kojima su javnim sredstvima informisanja upoznati i 07.01.2019. godine.

Obavještenje o izlaganju Nacrta izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ na javni uvid
 • Datum : 08.01.2019
 • Od : Press

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-2888/18 od 27.12.2018. godine o usvajanju Nacrta Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana i to u periodu od 07.01.2019. godine do 21.01.2019. godine.

JAVNI POZIV za izražavanje interesa za prodaju zemljišta Općini Maglaj
 • Datum : 21.12.2018
 • Od : Press

Općina  Maglaj,  za  učešće  u  Projektu   oporavka   od  poplava/klizišta  2014. godine   koji se  finansira   putem  UNDP-a  BIH ,  zainteresovana je  za kupovinu  cca  300 m2   zemljišta na području   općine  Maglaj  podobnog  za izgradnju  tipskog  stambenog objekta   za  jednu   porodicu  u  stanju  socijalne potrebe.

Obavještenje o rezultatima ispravnosti vode uzoraka uzetih iz određenih javnih česmi sa područja općine Maglaj
 • Datum : 06.12.2018
 • Od : Press

Obavještavaju se građani, korisnici javnih česmi da ispitani uzorci vode uzeti 21.11.2018. godine od strane JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica iz javnih česmi: Kraljevac i Parnica imaju zadovoljavajuće osnovne mikrobiološke i fiziko-hemijske karakteristike za ovu vrstu vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 40/10 ) i ista se može koristiti za piće.

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.
 • Datum : 28.11.2018
 • Od : Press

Objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 • Datum : 28.11.2018
 • Od : Press

Objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu:

 


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251