Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinske sestre/tehničara– 2 izvršioca na određeno vrijeme u JU "Dom zdravlja" Maglaj
 • Datum : 10.09.2019
 • Od : Press

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/184), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19) Pravila koja će se primjenjivati prilikom zapošljavanja radnika u JU „Dom zadravlja" Maglaj broj: UO-01-968/17 od 08.08.2017.godine, Odluke broj: 01-1466/19 od 06.09.2019.godine, direktor na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

OBAVJEŠTENJE O IZLAGANJU NACRTA DJELIMIČNE IZMJENE REGULACIONOG PLANA ,,CENTAR MAGLAJ-SJEVERNI DIO'' NA JAVNI UVID
 • Datum : 27.08.2019
 • Od : Press

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj  02-05-1-1654/19 od 15.8.2019.  o usvajanju Nacrta Djelimične Izmjene Regulacionog plana ''Centar Maglaj-sjeverni dio'',provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana, i to u periodu od 27.08.2019.godine do 10.9.2019. godine. 

Z A P I S N I K Komisije za evaluaciju i ocjenu pristiglih prijava na Javni poziv za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2019.
 • Datum : 21.08.2019
 • Od : Press

 

Rješenjem načelnika općine o imenovanju Komisije za evaluaciju i ocjenu pristiglih prijava na Javni poziv za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2019. broj: 01-49-1210/19-2 od 06.08.2019. godine imenovana je Komisija sa zaduženjem da u skladu sa usvojenim „Programom utroška sredstava - poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2019. godinu“, Program donesen od strane Načelnika općine Maglaj broj: 01-49-1210/19 od 03.07.2019. godine, izvrši evaluaciju i ocjenu pristiglih biznis planova, donese konačnu ocjenu na evaluatorskim obrascima i konačnu rang listu za najbolje ocjenjene biznis planove.

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RADNE MAŠINE u vlasništvu KJD d.o.o. Maglaj  putem licitacije
 • Datum : 19.08.2019
 • Od : Press

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora KJD d.o.o. Maglaj br. NO-8/19, Odluke o raspisivanju licitacije br. 01-1020/19, te Rješenja o formiranju komisije br. 01-1021/19, Komisija za provođenje licitacije o b j a v Ij u j e:

 

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • Datum : 01.08.2019
 • Od : Press

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednio-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje standarda kvaliteta, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša, i otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Javni konkurs za dodjelu javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona
 • Datum : 12.07.2019
 • Od : Press

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13 i 2/14) i člana 3. Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/18), Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

Javni poziv za poticaje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području općine Maglaj
 • Datum : 05.07.2019
 • Od : Press

Obavještavamo sve individualne poljoprivredne proizvođače da je Općina Maglaj raspisala Javne pozive za poticaje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području općine Maglaj.

JAVNI POZIV za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2019
 • Datum : 04.07.2019
 • Od : Press

Predmet Javnog poziva je odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „Starter – edukativni program za poboljšanje mogućnosti za samozapošljavanje 2019.“, koji implementira Općina Maglaj. Projekat ima za cilj promovisati poduzetnički duh i poboljšati vještine mladih i nezaposlenih osoba, kako bi se generisale nove poslovne ideje, pružila podrška razvoju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta.

Konkurs za podnošenje prijedloga o dodjeli javnih priznanja
 • Datum : 21.05.2019
 • Od : Press

Na osnovu člana 21. Odluke o javnim priznanjima Maglaja («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 6/04), Komisija za dodjelu javnih priznanja dana 21.05.2019.godine, raspisuju

JAVNI POZIV za učešće na "Malom ljetu 2019"
 • Datum : 17.05.2019
 • Od : Press

Pozivamo djecu da se prijave za učešće na „Malom ljetu 2019“, dječijem festivalu koji se održava u okviru Manifestacije „Studentsko ljeto 2019“.

 

JAVNI POZIV mladim i neafirmisanim pjevačima za prijavu za učešće na Festivalu „Studentsko ljeto 2019“ Maglaj  
 • Datum : 17.05.2019
 • Od : Press

Pozivamo zainteresovane, mlade i neafirmisane pjevače u konkurenciji narodne i zabavne muzike, od 17-30 godina starosti, da se prijave za učešće na Festivalu „Studentsko ljeto 2019“ koje će se održati 16.08.2019. godine- Veče narodne muzike i 17.08.2019. godine- Veče zabavne muzike u Maglaju.

JAVNI POZIV za u češće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start - up (početnog biznisa) povratnika u 2019. godini
 • Datum : 08.05.2019
 • Od : Press

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je JAVNI POZIV za u češće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start - up (početnog biznisa) povratnika u 2019. godini.


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251