Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga prioritetnih projekata mjesnih zajednica za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Maglaj za 2020.godinu
 • Datum : 16.01.2020
 • Od : Press

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Sl.novine FBiH broj: 49/06 i 51/09), člana 42. Statuta Općine Maglaj (Sl.novine Općine Maglaj broj: 8/07, 3/08 i 6/08) i Budžeta Općine Maglaj za 2020.godinu, Načelnik općine raspisuje

JU Dom kulture "Edhem Mulabdić": JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos
 • Datum : 08.01.2020
 • Od : Press

Na osnovu člana 20a. stav (2) Zakona o radu ("Službene novine FBiH", br. 26/16 i 89/18), člana 4. u vezi sa članom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine ZDK", broj 8/19), te Odluke o potrebi prijema radnika, broj I/1-2/20 od 06.01.2020., direktor JU Dom kulture ""Edhem Mulabdić" Maglaj raspisuje

 

Upriličen prijem i za direktore javnih ustanova i preduzeća
 • Datum : 23.12.2019
 • Od : Press

Danas je načelnik općine Mirsad Mahmutagić  upriličio prijem i za direktore javnih ustanova i preduzeća, kako bi za kraj godine sumirali realizirane aktivnosti i razgovarali o planovima za narednu godinu. Također, razgovarali su o mnogim važnim pitanjima za funkcionisanje zajednice, a sve u interesu građana.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na p
 • Datum : 11.12.2019
 • Od : Press

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine
i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05) i Odluke o odobravanju
realizacije programa pomoći održivog povratk

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj“
 • Datum : 29.11.2019
 • Od : Press

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Dijaspora za razvoj

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA POBOLJŠANJE INOVATIVNIH KAPACITETA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
 • Datum : 29.11.2019
 • Od : Press

U četvrtak, 28.11.2019. godine, objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP).

 

Javni poziv za sufinansiranje samozapošljavanja Start up 2019 za Zeničko-dobojski kanton
 • Datum : 29.11.2019
 • Od : Press

Federalni zavod za zapošljavanje objavljuje - Javni poziv za sufinansiranje samozapošljavanja Start up 2019 za Zeničko-dobojski kanton.

JAVNI POZIV za dodjelu finansijske podrške malim projektima
 • Datum : 11.11.2019
 • Od : Press

Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U KJD DOO MAGLAJ
 • Datum : 06.11.2019
 • Od : Press

Na osnovu člana 4. Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 01- 1664/19  i člana 2. , 5. i 6. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u KJD d.o.o. Maglaj, raspisuje se:

JAVNI POZIV ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSIPRIJEVOZA SA PODRUČJA OPĆINE MAGLAJ
 • Datum : 10.10.2019
 • Od : Press

Općina Maglaj na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/19) i  člana 12. stav 5. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Sl. novine općine Maglaj”, broj: 8/19 od 30.09.2019. godine),

 

JAVNI POZIV ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSIPRIJEVOZA SA PODRUČJA OPĆINE MAGLAJ
 • Datum : 03.10.2019
 • Od : Press

Općina Maglaj na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/19) i  člana 12. stav 5. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Sl. novine općine Maglaj”, broj: 8/19 od 30.09.2019. godine),

 

Javni poziv za sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada u užem gradskom jezgru
 • Datum : 20.09.2019
 • Od : Press

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i člana 42. Statuta Općine Maglaj (Sl.novine Općine Maglajbroj 8/07, 3/08, I 6/08 ) i Zaključka o usvajanju Budžeta za 2019. godinu broj: 02-05-1-2883/18 od 27.12.2018.godine ( Sl. Novine Općine Maglaj broj 10/18 od 31.12.2018. godine ), Načelnik Općine objavljuje:

 

Održan javni čas historije u Spomen parku-Čakalovac
 • Datum : 19.09.2019
 • Od : Press

Danas je u organizaciji UABNOR-a Maglaj i Udruženja mladih „Sub castro nostro-Pod našom tvrđavom“ Maglaj održan javni čas historije u Spomen parku-Čakalovac, a koji je dio projekta „Maglajski duh antifašizma - jučer, danas, sutra“ ,  i Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Europska unija (EU), a implementira  Razvojni program Ujedinjenih nacija(UNDP). Javni čas je organiziran u okviru obilježavanja Dana općine Maglaj i „Septembarskih dana otpora“ .

 

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinske sestre/tehničara– 2 izvršioca na određeno vrijeme u JU "Dom zdravlja" Maglaj
 • Datum : 10.09.2019
 • Od : Press

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/184), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19) Pravila koja će se primjenjivati prilikom zapošljavanja radnika u JU „Dom zadravlja" Maglaj broj: UO-01-968/17 od 08.08.2017.godine, Odluke broj: 01-1466/19 od 06.09.2019.godine, direktor na osnovu ukazane potrebe, raspisuje


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251