Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

Javni poziv - turistički vodiči
 • Datum : 07.11.2012
 • Od : Press

Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizirat će edukaciju i polaganje stručnog ispita za turističke vodiče u 2012. godini za područje Federacije Bosne i Hercegovine.Više >>>

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA
 • Datum : 11.10.2012
 • Od : Press

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju
projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i
Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju:
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA
da se prijave za učešće u Programu: Samozapošljavanja

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za zasijane poršine pod kukuruzom
 • Datum : 11.09.2012
 • Od : Press

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 29. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2012. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:10/11), te na osnovu Programa poticaja za poljoprivrednu proizvodnju Općine Maglaj za 2012. godinu broj:04-24-1-1172/12 od 30.03.2012. godine i Odluke o usvajanju Programa poticaja za poljoprivrednu proizvodnju Općine Maglaj broj: 01-49-698/12 od 30.03.2012. godine, Općinski načelnik o b j a v lj u j e

Projekat "STARTER 2012." - Javni poziv
 • Datum : 07.08.2012
 • Od : Press

JAVNI POZIV za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2012. Detaljnije informacije >>>>

OPŠTINA MAGLAJ - ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA JAVNIH KOMUNALNIH USLUGA - IZVOD
 • Datum : 02.08.2012
 • Od : Press

Početkom 2012. godine Fond otvoreno društvo BiH pokrenuo je projekat „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Centrom za menadžment, razvoj i planiranje iz Doboja, Centrom za promociju civilnog društva iz Sarajeva i Agencijom lokalne demokratije iz Mostara. Projektom je planirano ispitivanje stepena zadovoljstva građana, kvalitetom i dostupnošću javnih usluga na lokalnom nivou u 25 opština na prostoru BiH. Ovo ispitivanje je izvršeno prema metodologiji „PULS – Poboljšanje usluga lokalne samouprave“, posebno razvijenoj za ove namjene.

U sklopu projekta „„Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“ izvršeno je anketiranje na području opštine Maglaj, na prethodno definisanom uzorku od 586 ispitanika. Istraživanje je izvršeno metodom intervjuisanja (face to face) u periodu od 05.04. do 05.05.2012. godine i zasniva se na primjeni PULS metodologije koju je razvila agencija EDA iz Banjaluke.

KONKURS za podnošenje prijedloga o dodjeli javnih priznanja
 • Datum : 25.06.2012
 • Od : Press

Na osnovu člana 21. Odluke o javnim priznanjima Maglaja («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 6/04), Komisija za dodjelu javnih priznanja dana 22.06.2012.godine, raspisuju


K O N K U R S
za podnošenje prijedloga o dodjeli javnih priznanja

KONKURS za podnošenje prijedloga o dodjeli javnih priznanja
 • Datum : 25.06.2012
 • Od : Press

Na osnovu člana 21. Odluke o javnim priznanjima Maglaja («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 6/04), Komisija za dodjelu javnih priznanja dana 22.06.2012.godine, raspisuju


K O N K U R S
za podnošenje prijedloga o dodjeli javnih priznanja

Javni poziv građanima u povodu obilježavanja 15. aprila - Dana Armije RBiH i 16. aprila - Dana oslobođenja Maglaja u Drugom svjetskom ratu
 • Datum : 06.04.2012
 • Od : Press

Nizom prigodnih sadržaja, ova dva značajna datuma Maglaj će obilježiti dostojanstveno, kako im i dolikuje.

JAVNI POZIV za sufinansiranje troškova registracije omladinskih udruženja u FBiH
 • Datum : 13.03.2012
 • Od : Press

Institut za razvoj mladih KULT poziva neformalne grupe mladih da se prijave na Javni poziv za sufinansiranje troškova registracije omladinskih udruženja iz Federacije BiH (FBiH). Institut za razvoj mladih može sufinansirati troškove osnivanja i registracije omladinskog udruženja do 150,00 KM po udruženju.

Raspisani javni pozivi...
 • Datum : 31.01.2012
 • Od : Press

Više od 250 hiljada KM iz općinskog Bužeta je na raspolaganju ustanovama kulture, nevladinim organizacijama i klubovima koji u svom sastavu imaju omladinske selekcije za projekte i programe koje će realizovati tokom ove godine.

Javni pozivi za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Maglaj za 2012.g.
 • Datum : 30.01.2012
 • Od : Press

Raspisuju se Javni pozivi za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Maglaj za 2012. godinu.Više>>>

Strategija razvoja 2012.-2018.g. JAVNI POZIV
 • Datum : 11.11.2011
 • Od : Press

Javni poziv zainteresovanim akterima, organizacijama, udruženjima, građanima-Maglajlijama za proaktivno učešće u planiranju lokalnog razvoja. Više...

JAVNI POZIV prijave za sport
 • Datum : 01.11.2011
 • Od : Press

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu. Više...

Novi javni pozivi za nezaposlene
 • Datum : 03.10.2011
 • Od : Press

U sredstvima javnog informisanja i na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (fzzz.ba) objavljeni su javni pozivi nezaposlenim osobama i poslodavcima za učešće u realizaciji četvorogodišnjeg Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanje (SSNESP) kojim je planirano da bude obuhvaćeno oko 6.000 osoba.

Javni natječaj - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
 • Datum : 14.09.2011
 • Od : Press

Javni natječaj za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera - grant 2011.g. - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251