Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

Javni konkurs-grant sredstva za 2013. godinu
 • Datum : 25.10.2013
 • Od : Press

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni konkurs za odabir korisnik sredstava Tekućih transfera - grant. Predmet Javnog natjecaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera - grant, utvrđenih u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za 13 projekata:

Javni poziv
 • Datum : 14.10.2013
 • Od : Press

JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona je objavila, J A V N I P O Z I V poslodavcima za učešće u Programu sufinanciranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva – 100 VSS pripravnika u 2013/2014. godini

Za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba – 100 VSS pripravnika Vlada ZE-DO kantona osigurala je sredstva budžeta ZDK u ukupnom iznosu 480.000 KM, a iz kojih će se u 2013/2014. godini putem JU Služba za zapošljavanje ZDK, sufinansirati zapošljavanje:
• 100 VSS pripravnika u trajanju od 12 mjeseci

Sve informacije o javnom pozivu se mogu dobiti u Zavodu za zapošljavanje – Biro Maglaj.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE MAGLAJ
 • Datum : 10.07.2013
 • Od : Press

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (Sl. glasnik BiH br. 10/12 I 18/13) Popisna komisija općine Maglaj objavljuje

JAVNI OGLAS Za izbor članova Popisne komisije općine Maglaj
 • Datum : 07.06.2013
 • Od : Press

Na temelju člana 26. Zakona o popisu stanovništva , domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.godine («Službeni glasnik BiH» broj: 10/12 i 18/13) Procedura za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013.godini, Inicijative Kantonalne popisne Komisije za područje Ze-do kantona od 3.06.2013.godine za formiranje Popisne Komisije lokalne samouprave, Pojašnjenja direktora Federalne agencije za statistiku broj: 11-43-2-12-798-5/13 od 5.06.2013.godine u vezi

SOGFBiH : Javni poziv jedinicama lokalne samouprave
 • Datum : 18.04.2013
 • Od : Press

Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bugojno, Bužim, Cazin, Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Gračanica, Kostajnica, Kotor Varoš, Ljubinje, Maglaj, Odžak, Orašje, Osmaci, Prnjavor, Šamac, Srbac, Srebrenik, Trnovo i Zenica...

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Maglaj
 • Datum : 16.04.2013
 • Od : Press

Na temelju člana 65. i 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata («Službene novine F BiH», broj: 40/10) člana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine F BiH»,broj: 46/10) člana 5. Odluke Općinskog vijeća o osnivanju Zdravstvenog savjeta na nivou općine Maglaj broj: 02-05-1-2405/12 od 27.12.2012.godine i člana 42. Statuta Općine Maglaj («Službene novine Općine Maglaj», broj: 8/07, 3/08 i 6/08) Općinski načelnik Općine Maglaj, raspisuje

JAVNI POZIV
 • Datum : 01.04.2013
 • Od : Press

Federalno ministarstvo finansija objavilo Javni konkurs za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine u 2012. godini.Prijavni obrazac i izvorna verzija Javnog poziva može se preuzeti na stranicama navedenih ministarstava.

JAVNI POZIV za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija iz budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu
 • Datum : 26.03.2013
 • Od : Press

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj “Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu, člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu («Službene novine Općine Maglaj» broj: 8/12) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana («Službene novine Općine Maglaj» broj: 4/08), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za omladinske projekte iz Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu
 • Datum : 26.03.2013
 • Od : Press

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj “Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2012. godinu, člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu («Službene novine Općine Maglaj» broj: 8/12) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana («Službene novine Općine Maglaj» broj: 4/08), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV za dostavljanje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu sredstava iz budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu
 • Datum : 26.03.2013
 • Od : Press

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj “Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu, člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu («Službene novine Općine Maglaj» broj: 8/12) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana («Službene novine Općine Maglaj» broj: 4/08), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini
 • Datum : 25.03.2013
 • Od : Press

Obavještavamo sve zainteresovane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za transfere:

Javni oglas o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama
 • Datum : 25.03.2013
 • Od : Press

Na osnovu člana 24. stav 2. alineja 3. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:28/06 i 2/10) i člana 4. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH", broj:79/06), Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, raspisuje

Javni oglas za poošenje prijava/zahtjeva/projekata za program pomoći održivog povratka
 • Datum : 12.03.2013
 • Od : Press

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2013. i 2014. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje JAVNI OGLAS za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata ZA PROGRAM POMOĆI ODRŽIVOG POVRATKA - PROLJETNE/JESENJE SADNJE

KRITERIJI za raspodjelu novčanih sredstava sa transfera omladinski sport u Budžetu Općine Maglaj za 2013. godine i Prijavni obrazac
 • Datum : 28.01.2013
 • Od : Press

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07,3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu i člana 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu («Službene novine Općine Maglaj» broj: 8/12), a na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, Općinski načelnik d o n o s i

JAVNI POZIV udruženjima upisanim u Registar udruženja Zeničko-dobojskog kantona
 • Datum : 10.01.2013
 • Od : Press

Podsjećamo da je 15. januar 2013. godine krajnji rok za dostavu dokaza o redovnom održavanju sjednica skupštine udruženja i drugih promjena koje su po Zakonu o udruženjima i fondacijama bili obavezni prijaviti Ministarstvu.
Tekst Javnog poziva se može preuzeti ovdje >>>


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251