Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa Budžeta ZDK
 • Datum : 20.11.2014
 • Od : Press

Obavještavamo Javne ustanove, nevladine organizacije, Udruženja i ostale da je otvoren Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i to:

Javni poziv organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama i pojedincima za dostavu projektnih prijedloga
 • Datum : 12.11.2014
 • Od : Press

Projekt “Dijalog za budućnost” je zajednička inicijativa Predsjedništva BiH i Ujedinjenih nacija (UN). Razvojni program Ujedninjenih nacija (UNDP), Agencija za zaštitu prava djece (UNICEF) i Organizacija UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), u suradnji sa Predsjedništvom BiH, će kroz tri glavne komponente projekta: Platformu dijaloga, program grantova i komunikacije, u periodu od 18 mjeseci, raditi na povećanju angažmana građana u izgradnji mira i unaprijeđenju stavova i mišljenja o suživotu, izgradnji povjerenja i međukulturalnom razumjevanju.

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava
 • Datum : 31.10.2014
 • Od : Press

Općinski Načelnik Općine Maglaj u skladu sa Odlukom o dodjeli sredstava općinama Zeničko-dobojskog kantona za pomoć u izgradnji objekta za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće broj 02-14-19400 /14 od 02.10.2014. godine koju je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje,

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina
 • Datum : 23.10.2014
 • Od : Press

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji ("Sl. novine Federacije BIH", broj: 70/07 i 36/10) , a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BIH", broj: 2/98) Općina Maglaj objavljuje

Javni oglas za kandidovanje programa - Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima
 • Datum : 21.10.2014
 • Od : Press

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika preostalih kreditnih sredstava, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" ("Službene novine Federacije BiH”, broj 52/14).

LOD IV - Javni poziv
 • Datum : 10.10.2014
 • Od : Press

JAVNI POZIV Projekta Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV – LOD IV


Općina Maglaj u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda raspisuje:

Javni poziv organizacijama civilnog društva (OCD) /nevladinim organizacijama (NVO) za predaju prijedloga projekata u sklopu Projekta Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV – LOD IV koji finansira Europska unija.


Projekt LOD IV i Općina Maglaj pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Maglaj, iz slijedećih prioritetnih oblasti:


1. 1.) Uključivanje mladih kroz sportske aktivnosti, postizanje masovnosti, borba protiv poroka kod mladih i zaštita okoliša;

2. 2.) Promocija kulturnih i turističkih sadržaja na području općine Maglaj, sa posebnom pažnjom na odžavanju i promociji tradicionalnih manifestacija;

3. 3.) Podrška borbi protiv siromaštva kroz edukativne projekte i projekte koji imaju za cilj zapošljavanje ili povećanje prihoda;

4. 4.) Socijalno uključivanje marginalizovanih grupa sa posebnim osvrtom na djecu sa posebnim potrebama, osobe sa invaliditetom te stara i iznemogla lica.


Rok za predaju aplikacija je 07. novembar 2014.godine, u 14:00 sati.


Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati u Domu kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj, dana 2o. oktobra 2013.godine (ponedjeljak) u periodu od 13.00 do 15.00 sati.


U prilogu je tekst Javnog poziva objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje od 10.10.2014. godine, kao i set dokumentacije sa smjernicama za aplikante.


Općina Maglaj

Javni poziv - saniranje šteta privrednih subjekata
 • Datum : 08.10.2014
 • Od : Press

Pozivaju se privredni subjekti (pravna i fizička lica) registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu, koji su tokom majskih poplava imali utvrđenu direktnu štetu na osnovnim sredstvima, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava - pomoći namijenjenih za saniranje štete.

Produžen rok za podnošenje prijava na Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jednica oštećenih u poplavama
 • Datum : 02.10.2014
 • Od : Press

Program Evropske unije za oporavak od poplava produžio je rok za podnošenje prijava na Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jednica oštećenih u poplavama u jedinicama lokalne samouprave Bijeljina, Šamac, Doboj, Maglaj, Orašje, Odžak, Brčko Distrikt i Domaljevac.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava iz Federalnog fonda-pomoći
 • Datum : 23.09.2014
 • Od : Press

Na osnovu Zaključka o usvajanju Uputstava o postupku i kriterijuma za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda namjenjenih saniranju dijela šteta od poplava kod privrednih subjekata,

Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama
 • Datum : 18.09.2014
 • Od : Press

Program Evropske unije za oporavak od poplava dana 17.09. 2014. godine je objavio Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama na području općina Bijeljina, Šamac, Doboj, Maglaj, Orašje, Odžak, Brčko distrikt i Domaljevac.

EU -Program za oporavak od poplava - Javni poziv za MSP
 • Datum : 30.08.2014
 • Od : Press

EU Program za oporavak od poplava (EU PoP) će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć malim i srednjim preduzećima (MSP) koja se bave proizvodnjom ili proizvodno-uslužnom djelatnošću a koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava (maj 2014) sa ciljem oporavka ekonomske aktivnosti u odabranim jedinicama lokalne samouprave.

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava
 • Datum : 22.08.2014
 • Od : Press

Općinski Načelnik Općine Maglaj u skladu sa zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-1438/14 od 12.08.2014. godine , objavljuje Javni Poziv za dodjelu novčanih sredstava građanima koji žele individualno trajno rješavati stambeno pitanje i to u iznosu od 15.000,00 KM do 35.000,00 KM , a radi dodjele istih vlasnicima objekata za koje će biti obezbjeđen stručni nalaz da su totalno uništeni djelovanjem klizišta na svim ugroženim područjima Općine Maglaj.

Javni poziv za kupovinu zemljišta za formiranje placeva (površine 350-500 m2)
 • Datum : 22.08.2014
 • Od : Press

Općinski Načelnik Općine Maglaj u skladu sa zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-1438/14 od 12.08.2014. godine, objavljuje Javni Poziv za kupovinu zemljišta za formiranje placeva površine 350-500 m², za izgradnju individualnih stambenih objekata, a koje zemljište će se dodjeliti vlasnicima objekata za koje će biti obezbjeđen stručni nalaz da su totalno uništeni djelovanjem klizišta na svim ugroženim područjima Općine Maglaj.

Javni poziv - Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona
 • Datum : 31.07.2014
 • Od : Press

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava – pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata

Poziv privrednicima - Javni konkurs - grant sredstva 2014. godine
 • Datum : 22.07.2014
 • Od : Press

16. 7. 2014. godine, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni konkurs za za odabir korisnik sredstava Tekućih transfera – grant.


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251