Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

Javni oglas za programe pomoći održivog povratka - lzgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata u mjestima povratka na prostoru BiH
 • Datum : 20.01.2016
 • Od : Press

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (FMROI) objavljuje Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka - lzgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine.

Javni oglas za programe pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi na prostoru BiH
 • Datum : 20.01.2016
 • Od : Press

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (FMROI) objavljuje JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine.

UNDP BiH objavio Javni poziv za MSP-ove i zadruge iz BiH za učešće u povezivanju u lance vrijednosti i otkup maline
 • Datum : 18.01.2016
 • Od : Press

Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj obavještava sva zainteresovana mala i srednja preduzeća (MSP-ovi) i zadruge sa naše Općine da je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini raspisao Javni poziv za učešće u projektima "Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma" i "EU Program oporavka od poplava", kroz povezivanje u lance vrijednosti i otkup maline.

Javni poziv za neformalne grupe mladih „PRO-Activ fond” u sklopu projekta „PRO-Budućnost”.
 • Datum : 11.01.2016
 • Od : Press

Kroz projekt PRO-Budućnost, USAID, CRS i Fondacija Mozaik objavljuju javni poziv za PRO-Active fond 2016. godine. Poziv je namijenjen neformalnim grupama mladih, koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da pokrenu proces pomirenja i međusobnog razumijevanja.

Prijedlog Odluke o javnim parkiralištima na području općine Maglaj
 • Datum : 29.12.2015
 • Od : Press

Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-upravne poslove općine Maglaj, dostavlja Prijedlog Odluke o javnim parkiralištima na području Općine, u skladu sa Zakonom.

OBAVJEŠTENJE korisnicima javnih česmi
 • Datum : 18.12.2015
 • Od : Press

Obavještavaju se građani, korisnici javnih česmi, da ispitani uzorci vode, uzeti 09.12.2015. godine od strane JU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ iz javnih česmi: Parnica, Horina voda i Čaršina voda – Stari grad, imaju ZADOVOLJAVAJUĆE OSNOVNE mikrobiološke i fiziko-hemijske karakteristike za ovu vrstu vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i iste se mogu koristiti za piće.

Obavijest za javnost o izlaganju nacrta plana na javni uvid
 • Datum : 08.12.2015
 • Od : Press

Obavještava se javnost da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-2274/15 od 05.11.2015. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio", provodi postupak javnog uvida u trajanju od 30 dana, u periodu od 08. 12.2015 godine do 08.01 .2016. godine

Obavijest za javnost o izlaganju nacrta plana na javni uvid
 • Datum : 08.12.2015
 • Od : Press

U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-2280/15 od 05.11.2015. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Misurići", provodi se postupak javnog uvida u trajanju od 30 dana, u periodu od 08.12.2015.godine do 08 01.2016. godine

Javni poziv za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu
 • Datum : 19.11.2015
 • Od : Press

Obavještavamo sve zainteresirane da je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO Kantona objavilo Javni poziv za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu.

Javni oglas o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovno radnoj zoni
 • Datum : 16.11.2015
 • Od : Press

Na osnovu člana 363 stav 1. Zakona o stvarnim pravima ("Sl. novine Federacije BIH", broj:66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BIH" , broj: 17/14) i člana 9. stav 2. Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovno radnoj zoni "Liješnica" broj: 02-05-1-2276/15 od 05.11.2015. godine ("Sl. novine Općine Maglaj", broj 6/15), Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj objavljuje

Javni konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Maglaj
 • Datum : 11.11.2015
 • Od : Press

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 12/03 i 34/03 i 65/13) a u vezi sa članom 33. stav 2. i članom 35. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/13), te članom 42. Statuta Općine Maglaj ( „Službene novine Općine Maglaj“, broj:8/07, 3/08 i 6/08), Općinski načelnik Maglaj , objavljuje

JAVNI POZIV Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
 • Datum : 06.11.2015
 • Od : Press

JAVNI POZIV izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine

Produžen rok za prijavu na Javni poziv za učešće u aktivnosti podizanja zasada malina kroz EU Program za oporavak od poplava do 5. oktobra
 • Datum : 29.09.2015
 • Od : Press

EU Program oporavka od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koje su pretrpjele materijalnu štetu od majskih poplava prošle godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave kroz podizanje trajnih nasada maline - sorte Miker i Polka.

Javni pozivi za poticaje (subvencioniranje) - Ministarstvo za privredu ZE-DO kantona-2015
 • Datum : 22.09.2015
 • Od : Press

Na osnovu Zaključka o usvajanju Uputstva o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundaciju) sredstava poticaja Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu slijedećih poticaja:

Javni poziv za učešće u aktivnosti podizanja zasada malina kroz EU Program za oporavak od poplava
 • Datum : 15.09.2015
 • Od : Press

EU Program oporavka od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koje su pretrpjele materijalnu štetu od majskim poplava prošle godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave kroz podizanje trajnih nasada maline - sorte Miker i Polka.


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255