Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

JAVNI POZIV ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSIPRIJEVOZA SA PODRUČJA OPĆINE MAGLAJ
 • Datum : 22.03.2017
 • Od : Press

Općina Maglaj na osnovu člana 12. stav 6. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj, broj:04-27-1-2088/16 od 16.01.2017. godine

Javni natječaj – Grant sredstva i Kreditna sredstva 2017.
 • Datum : 21.03.2017
 • Od : Press

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika GRANT I KREDITNIH sredstava tekućih transfera za 2017. godinu.

Javni poziv za prijavu raspoloživih poslovnih prostora na području općine Maglaj
 • Datum : 08.03.2017
 • Od : Press

Općina Maglaj je u postupku prikupljanja informacija za izradu baze podataka o raspoloživim slobodnim poslovnim prostorima koji se mogu ponuditi u zakup (ili prodaju) na području općine Maglaj.

USKORO OBJAVA JAVNIH POZIVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA ZAVODA
 • Datum : 28.02.2017
 • Od : Press

Federalni zavod za zapošljavanje će 2.3.2017. godine na svojoj internet stranici objaviti javne pozive za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 (Prvo radno iskustvo, Vaučer za posao, Javni radovi i Periodično zapošljavanje), Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 i Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja.

JAVNI POZIV ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSI PRIJEVOZA SA PODRUČJA OPĆINE MAGLAJ
 • Datum : 28.02.2017
 • Od : Press

Pozivaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksi prijevoza sa područja općine Maglaj da podnesu zahtjev za raspored taksi vozila na taksi stajalištima.

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki i Plan javnih nabavki općine Maglaj za 2017. godinu
 • Datum : 15.02.2017
 • Od : Press

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj 8/07, 3/08 i 6/08) u skladu sa Budžetom Općine Maglaj za 2017. godinu, a na prijedlog Komisije za izradu Plana javnih nabavki za 2017. godinu, Općinski načelnik donosi

Apel građanima za čišćenje javnih površina
 • Datum : 19.01.2017
 • Od : Press

Pristigle snježne padavine otežale su situaciju u pogledu prohodnosti javnih površina na području općine Maglaj. Na osnovu ukazane potrebe, s ciljem zaštite stanovništva, odvijanja sigurnog pješačkog i drugog kretanja, upućuje se APEL svim građanima, javnim ustanovama, preduzećima, te ostalim pravnim subjektima i fizičkim licima da vrše čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa površina oko svojih objekata, kao i prilaznih puteva koji povezuju javne površine i objekte kojima upravljaju ili ih koriste.

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za organizaciju kulturne manifestacije „Studentsko ljeto 2017“
 • Datum : 17.01.2017
 • Od : Press

Pozivaju se javne ustanove, sportski klubovi i nevladine organizacije da dostave prijedloge različitih kulturnih, sportskih, zabavnih sadržaja i aktivnosti, koji bi se realizirali u toku godine u okviru jedinstvene kulturne manifestacije "Studentsko ljeto 2017".

Održan sastanak sa direktoricama JAVNIH USTANOVA
 • Datum : 21.11.2016
 • Od : Press

Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić sa šeficom Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Azrom Čakramom, ugostio je Rašidu Muhić direktoricu Doma kulture "Edhem Mulabdić" , Emiru Drndu-Čičeklić direktoricu Doma zdravlja Maglaj, Fatimu Čičeklić direktoricu Centra za socijalni rad i Džeraldinu Delić direktoricu Dječijeg vrtića. U ugodnom razgovoru svaka od njih je predstavila svoju ustanovu, istakla program rada i broj uposlenih, probleme sa kojima se svakodnevno susreću, te planove koje žele ostvariti u budućem periodu. Također, naglasile su i vidljive promjene i koncept rada koji je svaka od njih ostvarila u periodu otkada rade.

Javni pozivi iz oblasti sporta, kulture, omladinske projekte i projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika iz Budžeta ZDK
 • Datum : 14.11.2016
 • Od : Press

Obavještavamo Javne ustanove, Nevladine omladinske organizacije i Sportske klubove da je dana 10.11.2016. godine na web stanici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba objavljen Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava i to:

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo,FMERI za dugoročno finansiranje projekata
 • Datum : 06.10.2016
 • Od : Press

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/16), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o b j a v l j u j e

Javni poziv za dodjelu pomoći nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
 • Datum : 08.09.2016
 • Od : Press

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), člana 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, br. 101/15), Smjernica o postupku dodjele grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, br. 01-16-1-538/16 od 23. 2. 2016. godine i Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o kriterijima za dodjelu sredstava iz „Granta za pomoć nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica“, donesene na 65. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održane 21. 7. 2016. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine raspisuje Javni poziv za dodjelu pomoći nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica.

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
 • Datum : 31.08.2016
 • Od : Press

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

Obavještenje za javnost o izlaganju nacrta plana na javni uvid
 • Datum : 22.08.2016
 • Od : Press

Obavještava se javnost da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1- 1381 /16 od 02.08.2016. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio", provodi postupak javnog uvida u trajanju od 30 dana, u periodu od 23.08 2016 godine do 23.09. 2016. godine

JAVNI POZIV za izražavanje interesa za prodaju zemljišta u Poslovno-proizvodnoj zoni “Misurići” , općina Maglaj
 • Datum : 19.07.2016
 • Od : Press

Pozivaju se fizička i pravna lica, vlasnici zemljišta u Poslovno – proizvodnoj zoni “Misurići“, općina Maglaj, koji su zainteresovani za prodaju istog Općini Maglaj, da Općini Maglaj podnesu prijave kojim izražavaju svoj interes za prodaju zemljišta u Poslovno - proizvodnoj zoni “Misurići” i dostave podatke i dokumentaciju.


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251