Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA ODOBRAVANJE KREDITA IZ KREDITNO-GARANCIJSKOG FONDA VLADE ZDK
 • Datum : 23.04.2020
 • Od : Press

Objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Ministarstvo za privredu ZDK objavilo Javni poziv za subvencioniranje polovine minimalne plaće za mart
 • Datum : 16.04.2020
 • Od : Press

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50 posto najniže neto plate za mart 2020. godine.

 

Danas počele aktivnosti na provođenju dezinfekcije javnih i kontakt površina
 • Datum : 24.03.2020
 • Od : Press

Općina Maglaj nastavlja sa aktivnostima za sprečavanje širenja koronavirusa.

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos u Službi civilne zaštite Općine Maglaj-Odjeljenje Profesionalne vatrogasne jedinice
 • Datum : 17.03.2020
 • Od : Press

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne  i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), a u vezi sa Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa broj:06-30-4-94720 od 10.03.2020.godine, Načelnik općine Maglaj objavljuje

 

Načelnik općine održao sastanak sa direktorima javnih ustanova i preduzeća
 • Datum : 12.03.2020
 • Od : Press

Načelnik općine Mirsad

Javni uvid i Javna rasprava o nacrtu izmjene regulacionog plana "Liješnica"
 • Datum : 28.02.2020
 • Od : Press

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj : 02-04-1-48/2020 od 20.02.2020.godine o usvajanju Nacrta Izmjene Regulacionog plana "Liješnica”- Plan poslovno radne zone Liješnica, provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana, i to u periodu od 27.02.2020 godine do 12.03.2020. godine.

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 • Datum : 21.02.2020
 • Od : Press

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je:

Javni poziv za dostavljanje aplikacije za sufinansiranje zapošljavanja
 • Datum : 18.02.2020
 • Od : Press

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Maglaj da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo,

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj
 • Datum : 06.02.2020
 • Od : Press

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-05-1-13-10/20 od 31.01.2020. godine, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj upućuje

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za implementaciju standarda i sistema kontrole kvalitete u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, obuke, promociju i marketing
 • Datum : 04.02.2020
 • Od : Press

Obavještavamo sve proizvođačke organizacije (d.o.o., obrti, zadruge i udruženja) iz sektora mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog bilja, meda i peradarstva sa područja općine Maglaj da je u okviru Sweden/USAID FARMA II Projekta od strane AgroLink d.o.o. Sarajevo objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za implementaciju standarda i sistema kontrole kvalitete u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, obuke, promociju i marketing.

 

JAVNI POZIV za sufinansiranje/finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2020. godinu
 • Datum : 31.01.2020
 • Od : Press

 

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2020. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2020. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 11/19) Načelnik općine d o n o s i

JU DJEČIJI VRTIĆ MAGLAJ: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos
 • Datum : 24.01.2020
 • Od : Press

Na osnovu člana 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona „  broj : 7/10 ), člana 64. Pravila Javne ustanove  „Dječiji vrtić“ Maglaj i Odluke o potrebi prijema radnika broj 19/20 od 22.01.2020.godine, direktorica JU „Dječiji vrtić“ Maglaj raspisuje

 


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251