• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

RELOAD

01Aug

Minuta za lokalnu demokratiju - Jačanje građanskog...

Pisao : Press

Minuta za lokalnu demokratiju - Jačanje građanskog učešća

...
Više...
01Aug

Minuta za lokalnu demokratiju - Stanovanje uz podršku za...

Pisao : Press

Minuta za lokalnu demokratiju - Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom

...
Više...
24May

RELOAD Bosna i Hercegovina...

Pisao : Press

ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta “Jačanje lokalne demokratije” (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku...

Više...
24May

O ReLOaD Projektu...

Pisao : Press

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a...

Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126