• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.05.2014

Apel za pomoć

Molimo sve koji su u mogućnosti da pomognu obnovi Komunalnog javnog društva Maglaj. Pored mehanizacije koja je uglavnom uništena, građanima su neophodno potrebni kontejneri za odlaganje smeća.