• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.05.2014

Izvještaj Civilne zaštite općine Maglaj

Civilna zaštita u saradnji sa timovima Federalne uprave za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) i deminerima je uradila sljedeće:
- 22.05. na lokalitetu MZ Liješnica - Fojnica uništena je na licu mjesta ručna kumulativna bomba, uz asistenciju PS Maglaj.
- izvršeno izviđanje po dojavi iz MZ Jablanica, obilježena projektil bomba 105 mm, koja će biti uništena sutra.
- izvršena intervencija na lokalitetu Omerdino Polje gdje je uništeno 7 ručnih bombi
- dojavljeno da je u MZ Misurići, lokalitet Poljice pronađen i obilježen ručni bacač - raketa - tipa zolja
- lokalitet Maglaj grad - južni dio - dojava o sitnoj municiji - kalibar 7,62 mm
- sa lokaliteta Bijele Ploče odstranjena ručna bomba
- Maglaj grad - južni dio - odstranjena ručna bomba
- po dojavi PS Maglaj odstranjeno 6 ručnih bombi i 250 komada ručne municije 7,62 mm
- Maglaj grad - Vatrogasni dom - odstranjena mina - 120 mm