• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.05.2014

Kratke informacije

- Općinu Maglaj posjetili predstavnici UNDP-a Samir Omerefendić i Željko Blagojević

- Također, u posjeti su bili i predstavnici humanitarne organizacije HABITAT- U posjeti su bili i predstavnici organizacije "arche noVa" iz Dresdena, Republika njemačka