• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.03.2014

Javna rasprava o trasi autoceste na Koridoru Vc za dionicu Karuše-Ozimice, područje općine Maglaj

Obavještavamo građane općine Maglaj da se organizuje JAVNA RASPRAVA o trasi autoceste na Koridoru Vc dionica Karuše – Ozimice za područje općine Maglaj.

JAVNA RASPRAVA se provodi prema dopisu JP Autoceste Federacije BiH u kojem se traži Saglasnost na trasu Autoceste za dionicu Karuše – Ozimice za potez prolaza kroz područje općine Maglaj.

JAVNA RASPRAVA će se održati 11.03.2014. godine u 17,00 sati u Osnovnoj školi "Novi Šeher" u Novom Šeheru, u prisustvu predstavnika JP Autoceste Federacije BiH i predstavnika IPSA instituta kao projektanta trase, koji će dati potrebna obrazloženja i odgovore na postavljena pitanja.

Pozivamo građane općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi i daju svoje mišljenje i sugestije na predloženu trasu autoceste na Koridoru Vc.

Uvid u Situaciono rješenje Idejnog projekta trase autoceste na Koridoru Vc može se izvršiti na web stranici Općine Maglaj, www.maglaj.ba i u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove (kancelarija broj 41) gdje se mogu dobiti potrebna pojašnjenja.

Sve informacije se, takođe, mogu dobiti i na telefon: 032 609-670 i 609-671.

Kartu u PDF formatu za dionicu Autoceste možete preuzeti ovdje Download

Kartu u DWF formatu za dionicu Autoceste možete preuzeti ovdje Download