• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.07.2013

Posjeta predstavnika kompanije AGSM i AMIA iz Verone

Dana 24.07. u sali Općine Maglaj Općinski načelnik primio je goste iz Verone (Italia) predvođene g-dinom Dott. Diego Testi, i predstavljeni su potencijali naše općine u uspostavljanju sistema razdvajanja čvrstog otpada.

U pitanju je regionalni projekat koji se planira provesti na području općina: Teslić, Tešanj, Kotor Varoš, Doboj, Doboj Jug, Usora, Zavidovići, Prnjavor, Petrovo, Žepče i Maglaj.Općina Teslić zajedno sa još pet općina: Tešanj, Kotor Varoš, Doboj Jug, Usora i Zavidovići dana 26.6.2013. u hotelu Kardial na Banji Vrućici održala je sastanak na temu „Mogućnost razdvajanja čvrstog otpada u domaćinstvima i njegova dalja obrada“ i prezentacija iskustava u prikupljanju i upravljanju čvrstim otpadom na području grada Verone, uz zajednički zaključak da se proslijedi pozivno pismo i za druge općine u regiji.
Prezentaciju iskustava su upriličili predstavnici kompanije AGSM i AMIA iz Verone. Radi se o komapnijama čiji je osnivač grad Verona, koji se bave zadovoljavanjem komunalnih potreba građana (energetika, zbrinjavanje otpada, vodosnabdjevanje i sl.). Navedene kompanije, pored aktivnosti u gradu Veroni, provode projekte prikupljanja otpada na dva lokaliteta u Albaniji i Makedoniji sa zainteresiranim lokalnim zajednicama. S tim u vezi, kompanije AGSM i AMIA su iskazale načelni interes da u saradnji sa zainteresiranim lokalnim zajednicama u BiH, provedu aktivnosti na ispitivanju mogućnosti uspostavljanja sistema razdvajanja čvrstog otpada na navedenim lokacijama, njegove reciklaže i dalje obrade. Predstavnici navedenih kompanija iz Verone, KJD Maglaj i Općine zajedno su posjetili prostorije komunalnog javnog društva Maglaj i obišli gradsku deponiju Nekolj gdje je izvršeno uzorkovanje sastava deponovanih materija.