• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.07.2013

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE MAGLAJ

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (Sl. glasnik BiH br. 10/12 I 18/13) Popisna komisija općine Maglaj objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE MAGLAJ


Ovim Javnim pozivom Popisna komisija općine Maglaj poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine na području općine Maglaj.
Zainteresovani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se lično prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi Viteška br.4.
Prijave za sudjelovanje u Popisu će se zaprimati od 11.07. do 31.07.2013. godine u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisne komisije općine Maglaj.
Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog instruktora ili popisivača.
OPĆINSKI INSTRUKTORI
Obaveze u Popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.
Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:
da je državljanin BiH;
da ima najmanje 18 godina na dan kad aplicira (punoljetno lice);
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju;
-da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;
da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
da posjeduje psiho-fizičke sposobosti za obavljanje terenskog rada.
Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljeni najkasnije do 25.08.2013. godine u prostorijama Popisne komisije općine Maglaj i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.
Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. 08. 2013. godine Popisnoj komisiji općine Maglaj podnesu kopije slijedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Lične karte, Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indexa (za studente): Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata,civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.
Kandidati izabrani za općinske/gradske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 6. do 10.09.2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojeg se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.
POPISIVAČI
Zadaci popisivača u Popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje „od vrata do vrata“ i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstava i stanove). Popisivanje na terenu traje od 1. do 15. oktobra 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza , jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.
Uvjeti koje popisivač treba da ispunjava:
da je državljanin BiH;
da ima najmanje 18 godina na dan kad aplicira (punoljetno lice);
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;
-da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine/grada u kojoj će obavljati poslove popisivača;
da ima čitak rukopis;
da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.
Lista kandidata koji budu izabrani za instruktažu biće objavljeni najkasnije do 25.08.2013. godine u prostorijama Popisne komisije i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.
Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. 08. 2013. godine Popisnoj komisiji općine Maglaj podnesu kopije slijedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Lične karte, Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indexa (za studente): Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata,civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.
Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20.09.2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojeg se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.
NAPOMENA: Svi kandidati za općinske/gradske instruktore ili popisivače koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za općinskog/gradskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.
Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM a tačan iznos će zavisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca ,što će detaljno biti regulisano Procedurama za plaćanje učesnika u Popisu.
Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje za P-1=1,75 KM i P-2=1,75 KM i ruralno područje :za P-1=1,95 KM i P-2=1,95 KM.


PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE OPĆINE MAGLAJ
­Jasmin Devedžić,dipl.pravnik