• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.02.2021

Održana javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu

 

 

Održana je javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu. Prisutni su iznijeli stavove i prijedloge po pitanju ova dva dokumenta, a u cilju što kvalitetnije konačne verzije istih.

Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu mogu naći u zgradi Općine Maglaj na Pisarnici, u kancelarijama Službe za privredu finansije i razvoj poduzetništva, te na web stranici Općine Maglaj.