• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.04.2020

Održan Kolegij Općinskog vijeća Maglaj

 

Danas je održan Kolegij Općinskog vijeća i na dnevnom redu je bila jedna tačka Informacija o radu Općinskog štaba civilne zaštite i provedenim aktivnostima vezano za proglašenje stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području FBIH i razvoj daljih aktivnosti Kolegija i Općinskog vijeća.

Kolegiju su prisustovali predsjedavajuća Općinskog vijeća Svjetlana Zamboni, dopredsjedavajući Hajrudin Fermić, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Mirza Bradarić, predsjednik Kluba vijećnika SDA Safet Jašić, načelnik općine Mirsad Mahmutagić u svojstvu komandanta Općinskog štaba civilne zaštite, Eldina Mehinagić, rukovodilac Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, Senada Alibajraktarević, rukovodilac Službe za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva i Dženana Hadžiedhemović-Grahić, stručni savjetnik za Budžet i finansije.

Razgovarali su o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području općine Maglaj, kao i poduzetim mjerama. Članovi Kolegija prate dešavanja vezano za budžete na federalnom i kantonalnom nivou, te su u skladu s time informisani o stanju Budžeta Općine Maglaj.

Zaključak današnjeg Kolegija jeste da će se članovi sastati za sedam dana i tom prilikom će se prezentirati informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, o stanju socijalne zaštite, kao i načinu funkcioniranja Organa uprave, te javnih ustanova i preduzeća na području općine Maglaj. Također, članovi Kolegija će nastaviti da prate stanje s Budžetom Općine Maglaj i budžetima viših nivoa vlasti.