• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.04.2020

Odluka o kontroli plodnosti zemljišta

 

Na osnovu člana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije BiH koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 214.tematskoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godina i preporuke Federalnog ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj 03-2-2017-512120 od 25.03.2020. godine, direktor Federalnog zavoda za agropedologiju, donosi

 

ODLUKU

 

I

U cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poljoprivredne proizvodnje Federalni zavod za agropedologiju oslobodit će registrovane poljoprivredne proizvođače obaveze plaćanja naknade za poslove koji se odnose na kontrolu plodnosti zemljišta.

ll

Registrovani poljoprivredni proizvođači su dužni u svom zahtjevu navesti KO, kd, broj RPG/RK, odnosno ako imaju potvrdu dostaviti potvrdu da su registrovani poljoprivredni propizvođači, e-mail adresu, odnosno adresu na koju ce se dostaviti uradena analiza sa preporukom Poljoprivredni proizvođači uzorke zemljišta ce slati putem pošte, kako bi se izbjegao neposredni dolazak u prostorije, a što je u skladu sa zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovi ne V. broj :4 47 12020 od 20.03.2020.

III

Sve informacije u vezi provođenja postupka kontrole plodnosti zemljišta možete dobiti na broj telefona 033 254-840, 033 268-262 i 061 388-849, fax 033 268-261 ili e-mail info@fzap.gov.ba, u vremenskom periodu od 9,00-14,00 sati.

IV

Navedene mjere Federalni zavod za agropedologiju primjenjivat će dok traje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije i Hercegovine.Download