• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.04.2020

Načelnik Mahmutagić uputio dopis Kantonalnom štabu civilne zaštite i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite u ZDK

 

 

U ime Općinskog štaba civilne zaštite, načelnik općine Mirsad Mahmutagić u svojstvu komandanta Štaba obratio se Kantonalnom štabu civilne zaštite, kao i općinskim/gradskim štabovima u Zeničko-dobojskom kantonu dopisom koji se odnosi na Incijativu za izmjenu Naredbe o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina, a koja je prethodno upućena na adrese Federalnog štaba civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite.

U dopisu su se navodi da razmotre navedenu Incijativu i ukoliko se slažu da zajedno Kantonalni štab civilne zaštite i općinski/gradski štabovi civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu, istu ili dopunjenu proslijede kao Incijativu Federalnom štabu civilne zaštite i Federalnoj upravi civilne zaštite.

U prilogu se nalazi upućen dopis.