• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.07.2020

Pregled broja lica u samoizolaciji

03.07.2020.

-Nema evidentiranih lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora.

-Nema zaraženih.

 

02.07.2020.

-Ukupno 6 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora.

-1 zaraženo. 

 

01.07.2020.

-Ukupno 6 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora.

-1 zaraženo. 

 

30.06.2020.

-Ukupno 6 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora.

-1 zaraženo. 

 

29.06.2020.

-Ukupno 6 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora.

-1 zaraženo. 

 

28.06.2020.

-Ukupno 6 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora.

-1 zaraženo. 

 

27.06.2020.

-Ukupno 6 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora.

-1 zaraženo. 

 

26.06.2020.

-Ukupno 6 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora.

-1 zaraženo. 

 

25.06.2020.

-Nema evidentiranih lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-1 zaraženo. 

 

24.06.2020.

-Nema evidentiranih lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-1 zaraženo. 

 

23.06.2020.

-Nema evidentiranih lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-1 zaraženo. 

 

22.06.2020.

-Nema evidentiranih lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-1 zaraženo. 

 

21.06.2020.

-12 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-1 zaraženo. 

 

20.06.2020.

-12 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-1 zaraženo 

 

19.06.2020.

-12 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-1 zaraženo 

 

18.06.2020.

-12 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora.

-1 zaraženo 

 

17.06.2020. 

-12 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-1 zaraženo 

 

16.06.2020. 

-12 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-3 zaraženo 

 

15.06.2020. 

-12 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-3 zaraženo

 

14.06.2020. 

-12 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-3 zaraženo

 

13.06.2020. 

-12 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-3 zaraženo

 

12.06.2020. 

-12 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-3 zaraženo

 

11.06.2020. 

-3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-3 zaraženo

 

10.06.2020.

-3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-2 zaraženo 

 

09.06.2020.

-3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora. 

-2 zaraženo 

 

08.06.2020. 

-3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

-2 zaraženo 

 

07.06.2020. 

-3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

-2 zaraženo 

 

06.06.2020. 

-3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

-2 zaraženo 

 

05.06.2020. 

                                         - 3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

 -2 zaraženo

 

04.06.2020 

                                         - 3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

 -2 zaraženo

 

03.06.2020 

                                         - 3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

 -2 zaraženo

 

02.06.2020 

                                         - 3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

 -2 zaraženo

 

01.06.2020 

                                         - 3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

-3 zaraženo

 

31.05.2020 

                                         - 3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

-3 zaraženo

 

30.05.2020 

                                         - 3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

-3 zaraženo

 

29.05.2020 

                                         - 3 lica u kućnoj samoizolaciji po rješenju Općinskog sanitarnog inspektora

-3 zaraženo

 

28.05.2020 

                                                                   -7 zaraženo 

  

27.05.2020 

                                                                   -7 zaraženo 

 

26.05.2020 

                                                                  -10 zaraženo 

 

25.05.2020 

                                                                  -10 zaraženo 

 

24.05.2020 

                                                                  -10 zaraženo 

 

23.05.2020 

                                                                 -10 zaraženo 

 

22.05.2020 

Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite ukinuta mjera samoizolacije za lica koja ulaze u BiH, ali i za lica koja se već nalaze u samoizolaciji. 

-16 zaraženo 

 

21.05.2020 

                                                                - 169 lica u samoizolaciji 

                                                                 - 24 zaraženo  

 

20.05.2020 

                                                                - 147 lica u samoizolaciji 

                                                                 - 33 zaraženo  

 

19.05.2020 

                                                                - 145 lica u samoizolaciji 

                                                                 - 39 zaraženo  

 

18.05.2020.

                                                                 -143 lica u samoizolaciji 

                                                                - 39 zaraženo 

 

17.05.2020.

                                                                 - 84 lica u samoizolaciji 

                                                                - 39 zaraženo 

 

16.05.2020.

                                                                  - 97 lica u samoizolaciji 

                                                                  - 44 zaraženo 

 

15.05.2020. 

                                                                  -103 lica u samoizolaciji

                                                                  -57 lica zaraženo

 

14.05.2020. 

                                                                  -113 lica u samoizolaciji

                                                                  -63 lica zaraženo

 

13.05.2020. 

                                                                  -117 lica u samoizolaciji

                                                                  -68 lica zaraženo

 

12.05.2020. 

                                                                  -123 lica u samoizolaciji

                                                                  -78 lica zaraženo

 

11.05.2020. 

                                                                  -125 lica u samoizolaciji

                                                                  -86 lica zaraženo

 

10.05.2020. 

                                                                  -77 lica u samoizolaciji

                                                                  -93 lica zaraženo

 

09.05.2020. 

                                                                  -87 lica u samoizolaciji

                                                                  -92 lica zaraženo

 

08.05.2020. 

                                                                  -253 lica u samoizolaciji

                                                                  -100 lica zaraženo

 

07.05.2020. 

                                                                  -249 lica u samoizolaciji

                                                                  -87 lica zaraženo

 

06.05.2020. 

                                                                  -249 lica u samoizolaciji

                                                                  -80 lica zaraženo

 

05.05.2020. 

                                                                  -245 lica u samoizolaciji

                                                                  -96 lica zaraženo

 

04.05.2020. 

                                                                  -248 lica u samoizolaciji

                                                                  -95 lica zaraženo

 

03.05.2020. 

                                                                  -211 lica u samoizolaciji 

                                                                  -95 zaraženo 

 

02.05.2020.

                                                                  - 220 lica u samoizolaciji 

                                                                  - 89 zaraženo 

 

01.05.2020.

                                                                 - 229 lica u samoizolaciji 

                                                                 - 83 zaraženo

 

30.04.2020.

                                                                 -514 lica u samoizolaciji 

                                                                 -88 zaraženo ( podaci ujutro )

                                                                 -83 zaraženo ( podaci poslijepodne)

 

29.04.2020.

                                                                 -508 lica u samoizolaciji 

                                                                 -85 zaraženo ( podaci ujutro )

                                                                 -80 zaraženo ( podaci poslijepodne)

                                                             

28.04.2020.

                                                                 -500 lica u samoizolaciji 

                                                                 -79 zaraženo

 

27.04.2020.

                                                                 -494 lica u samoizolaciji 

                                                                 -71 zaraženo

 

26.04.2020.

                                                                  -508 lica u samoizolaciji 

                                                                   -61 zaraženo

 

25.04.2020.

                                                                  -323 lica u samoizolaciji 

                                                                  -49 zaraženo

 

 

24.04.2020.

                                                                  -330 lica u samoizolaciji

                                                                  -35 lica u karantinu

                                                                  - 42 zaraženo

 

23.04.2020.

                                                                  -346 lica u samoizolaciji 

                                                                  -35 lica u karantinu

                                                                   -41 zaraženo 

 

22.04.2020.

                                                                 - 347 lica u samoizolaciji 

                                                                 - 33 lica u karantinu

                                                                 - 40 zaraženo

 

21.04.2020.

                                                                  - 360 lica u samoizolaciji           

                                                                  - 33 lica u karantinu 

                                                                  - 40 zaraženo

 

 

20.04.2020.

                                                                  - 139 lica u samoizolaciji (ujutro)

                                                                  - 366 lica u samoizolaciji (poslijepodne)

                                                                  - 30 lica u karantinu 

                                                                  - 39 zaraženo

 

19.04.2020.

                                                                 - 68 lica u samoizolaciji 

                                                                 - 16 lica u karantinu 

                                                                 - 39 zaraženo

 

18.04.2020.

                                                                  - 72 lica u samoizolaciji 

                                                                  - 16 lica u karantinu 

                                                                  - 38 zaraženo

 

17. 04.2020.

                                                                   -88 lica u samoizolaciji 

                                                                   -16 lica u karantinu

                                                                   -21 zaraženo

 

 

16.04.2020.

                                                                   -88 lica u samoizolaciji 

                                                                   -16 lica u karantinu

                                                                   -21 zaraženo

 

15.04.2020 

                                                                  -91 lice u samoizolaciji

                                                                  -18 lica u karantinu

                                                                  -14 zaraženih

        

 

14.04.2020. 

                                                                   -107 lica u samoizolaciji ( stanje poslijepodne)

                                                                   -93 lica u samoizolaciji ( stanje ujutro )

                                                                   -13 zaraženih

 

13.04.2020. 

                                                                   -103 lica u samoizolaciji

                                                                   -13 zaraženih

 

 

12.04.2020. 

                                                                   -74 lica u samoizolaciji

                                                                   -7 zaraženih

 

 

11.04.2020. 

                                                                   -84 lica

 

10.04.2020. 

                                                                   -105 lica

 

09.04.2020. 

                                                                   -121 lice

 

08.04.2020. 

                                                                   -134 lica

 

 

07.04.2020. 

                                                                   -162 lica

 

 

06.04.2020. 

                                                                   -197 lica

 

 

05.04.2020. 

                                                                   -242 lica

 

 

04.04.2020. 

                                                                   -337 lica

 

 

03.04.2020. 

                                                                   -394 lica

 

 

02.04.2020. 

                                                                   -457 lica

 

 

01.04.2020. 

                                                                   -650 lica

 

 

31.03.2020. 

                                                                   -723 lica

 

 

30.03.2020. 

                                                                   -738 lica

 

 

29.03.2020. 

                                                                   -755 lica

 

 

28.03.2020. 

                                                                   -769 lica

 

 

27.03.2020. 

                                                                  - 780 lica

 

 

26.03.2020. 

                                                                  - 817 lica

 

 

25.03.2020.

                                                                   -789 lica

 

 

24.03.2020.

                                                                   -751 lice  

 

 

23.03.2020.

                                                                  - 661 lice

 

 

22.03.2020.

                                                                  - 532 lica

 

 

21.03.2020.

                                                                  - 532 lica

 

 

20.03.2020.

                                                                  - 70 lica

 

 

19.03.2020.

                                                                  - 69 lica

 

 

18.03.2020.

                                                                   - 54 lica

Dijeli