• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.03.2020

Održana 37. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Danas je održana 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i na Dnevnom redu je bilo dvanaest tačaka. 

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019.godinu i donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019.godinu.

Također, usvojen je Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2019.godineIzvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave Općina Maglaj za 2019.godinu,Izvještaj o realizaciji - Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj 2019-2021.godinaIzvještaj o radu Općinskog pravobranilaštvaIzvještaj o radu OIK-a za 2019.godinu, kao i  Program rada OIK-a za 2020.godinu.

U nastavu rada sjednice, usvojen je Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije za 2019.godinu - „Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020.godina - revidirana za period 2018-2020 godine"„Strategija razvoja općine Maglaj 2012-2020 – revidirana za period 2018-2020 godine“ - Akcioni plan implementacije za 2020.godinu"Pravilnik o upravljanju i održavanju objekta socijalno neprofitnog stanovanja.

Informacija o radu Općinskog vijeća za 2019.godinu primljena je k znanju, a Nacrt Odluke o sprovođenju socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom na općini Maglaj je usvojen s tim da se otvara javna rasprava u trajanju od 60 dana, te da će se Nacrt Odluke dostaviti političkim strankama, udruženjima, vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, JU Centar za socijalni rad i mjesnim zajednicama na području općine Maglaj. Sve sugestije se mogu dostaviti putem e-maila vijece@maglaj.ba. O terminu održavanja javne rasprave, javnost će biti blagovremeno obaviještena.