• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.02.2020

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu

 

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, broj: 02-11-1592/20 od 30.01.2020. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Tekst Konkursa možete preuzeti OVDJE.