• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.02.2020

Općina Maglaj potpisala sporazum o saradnji sa pet italijanskih općina

 

Općina Maglaj potpisala je sporazum o saradnji sa pet italijanskih općina u regiji Brescia, Costa Volpino, Rogno, Pian Camuno, Angolo Terme i Salero. Načelnik općine Mirsad Mahmutagić sa načelnicima općina Tešanj i Zavidovići u okviru zajedničke posjete Republici Italiji, u ime Općine Maglaj, potpisao je sporazum o saradnji iz oblasti kulture, sporta, turizma i ekonomije, kao okvir buduće saradnje, sa ovim, ali i drugim općinama iz ove regije.

S obzirom da se radi o općinama u kojima živi i radi najveći broj naših sugrađana, ova posjeta ima za cilj da pruži i podršku našim sugrađanima u njihovoj integraciji u Republici Italiji, ali još više u očuvanju vlastitog identiteta, očuvanja veza sa domovinom i svojim Maglajem. Bila je to prilika i za srdačne susrete sa velikim brojem naših Maglajlija iz kojih se steklo uvjerenje o njihovoj punoj integraciji u zemlji domaćinu, ali i ponos na njihova postignuća kao istinskih ambasadora Maglaja i BiH.

Tokom boravka, načelnici općina Maglaj, Tešanj i Zavidovići posjetili su dopunsku školu i uručili poklone za djecu koja pohađaju ovu školu i obnavljaju znanje bosanskog jezika, kulture i običaja naše domovine. Nakon posjete općinama i prezentacije istih, nedvosmisleno se vidio potencijal za saradnju u različitim sferama.

Načelnik Mahmutagić predložio je u što skorije vrijeme razmjenu sportskih ekipa, učenika, kulturnih radnika i ovom prilikom pozvao je općine da upute svoje predstavnike i na festival Studentsko ljeto.

Svim događajima je prisustvovao i aktivno učestvovao i generalni konzul u Milanu, gospodin Dragan Mihaljević.