• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.01.2020

Održana 35. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Danas je održana 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i predviđeno je jedanaest tačaka Dnevnog reda.

Usvojen je Program rada načelnika općine i općinskih službi za 2020. godinu, Program rada Općinskog vijeća Maglaj za 2020.godinu uz sugestije, kao i Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2021.godinu.

U nastavku rada, usvojen je Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018-2020., te je doneseno  Rješenje o imenovanju Komisije za izbor Općinskog pravobranioca Općine Maglaj.

Donesena je Odluka o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima Komisija Općinskog vijeća, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka i samostalnih vijećnika u 2020. godini i Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije.

Također, usvojena je Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ zahtjev Zovko Metilda iz Žepča, po punomoćniku Rizi Mezetoviću, advokatu, kao i  Nacrt Odluke o prosječnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2020. godinu.

Sjednica Općinskog vijeća Maglaj prekinuta je prije izglasavanja jedanaeste tačke Dnevnog reda Informacija o provedenim aktivnostima po Nacrtu Statuta MZ zbog nedostatka kvoruma. Navedena tačka će biti na Dnevnom redu sljedeće sjednice Općinskog vijeća.