• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.12.2019

Održana 33 .redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Završena je 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema  Dnevnom redu bilo je dvanaest tačaka.

Usvojen je Periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.09.2019. godine, kao i sljedeće Odluke:  Odluka o davanju saglasnosti u postupku formiranja podružnice JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj - Podružnica „Sportska dvorana“ Maglaj, Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi („Uborak“,„Krbulja“),  Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi „Liješnica“ i Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom (Andrić (Branko) Patriku iz Žepča, radi oblikovanja građevinske parcele.

Također, usvojeno je Rješenje  o formiranju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata uz zaključak: " Da nadležna Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj najmanje jednom u tri mjeseca dostavi informaciju, odnosno popis svih pojedinačnih prijedloga Stručne komisije za legalizaciju, uz navođenje konačne Odluke nadležne Službe po zahtjevu investitora bespravne gradnje."

U nastavku sjednice, primljene su k znanju Informacija o početku aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine, Informacija - Godišnji program rada JU Dječiji vrtić Maglaj za školsku 2019/2020.godinu, Informacija o stanju obrta, malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj,, kao i Informacija o poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Maglaj u 2019. godini.

Informacija o stipendiranju studenata sa teritorije općine Maglaj za školsku 2018/ 2019.godinu i Informacija o priznavanju prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanih branitelja primljene su k znanju uz određene sugestije.

Na kraju, uslijedio je Brifing Načelnika općine između dvije sjednice i Vijećnička pitanja i inicijative.