• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.11.2019

Održana 32. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Završena je 32. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema  Dnevnom redu, planirano je bilo dvanaest tačaka na rasporedu. Dvije tačke Periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.09.2019. godine i Odluka o osnivanju Podružnice Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj Podružnica „Sportska dvorana“ Maglaj skinute su s predloženog Dnevnog reda.

U nastavku rada, usvojen je Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020.godinu uz sugestije koje je donijela Služba za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva i određena je javna rasprava u trajanju od 21. dan. Također, usvojen je i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020.godinu.

Donesena je  Odluka o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Liješnica“ – Plan poslovno radne zone Liješnica u redovnoj proceduri, zatim Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ u redovnom postupku uz iznesene sugestije u toku rasprave, te Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – južni dio“ u redovnoj proceduri.

U nastavku sjednice, nije data saglasnost za Odluku za uklanjanje jednog platana u Viteškoj ulici uz iznesene sugestije u toku rasprave.

Po pitanju Informacije o stanju socijalne zaštite na općini Maglaj i Nacrta Odluke o socijalnoj zaštiti na općini Maglaj, uz sve iznesene sugestije donesen je Zaključak da se formira radna grupa u kojoj će predstavnici JU Centar za socijalni rad i Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnost u roku od tri mjeseca pripremiti, a zatim dostaviti na sjednicu Općinskog vijeća Nacrt Odluke o socijalnoj zaštiti na području općine Maglaj.

Informacija o sportu i stanju sportskih objekata na općini Maglaj za 2019.godinu primljena je k znanju. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2019.godinu (01.01.- 30.06.2019. godine) primljena je k znanju uz donesen Zaključak da se zatraži informacija od Natron-Hayata o štetnim emisijama zagađenja i njihovim planovima o rješavanju tih problema.

Informacija o radu NVO na općini Maglaj koja se finansiraju iz Budžeta općine i Informacija o rizicima od prirodnih i drugih nesreća na području općine Maglaj primljene su k znanju.

Na kraju, uslijedio je Brifing Načelnika općine između dvije sjednice i Vijećnička pitanja i inicijative.