• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.08.2019

Pregled završenih infrastrukturnih radova na području općine Maglaj

 

Na području općine Maglaj u proteklom periodu, završeni su radovi na sanaciji i rekonstrukciji putnih pravaca i to:

-lokalni put prema mostu Natron-Hayat dužine 200 metara,

- lokalni put Straište u dužini od 383 metra uz sanaciju propusta,

- put za Abidoviće, MZ Bijela Ploča dužine cca 200 metara,

-put u Poljima, MZ Bijela Ploča jedan dužine 65 metara, a drugi 100 metara,

-put u Gornjim Poljima, MZ Bijela Ploča dužine 95 metara,

-put Jablanica-Donji Rakovac, dužine cca 300 metara uz sanaciju udarnih rupa,

-put u zaseoku Begići, MZ Jablanica dužine 168 metara,

-put za Saviće dužine 186 metara,

- put u zaseoku Bajrići, MZ Jablanica dužine 118 metara,

- put prema mezarju, Stari grad, dužine cca 180 metara,

-put na Moruši, Stari grad dužine cca 60 metara

- presvlaka betonskog puta na Moruši, dužine cca 100 metara,

- presvlaka betonskog puta, MZ Misurići sa presvlakom postojećeg mosta, dužine cca 250 metara,

- put prema Ošvama, MZ Misurići, izvršena sanacija isječenih dijelova asfaltnog kolovoza,

-izvršena sanacija odrona u zaseoku Alići, MZ Misurići,

-put prema Šipragama, MZ Ulišnjak, presvučen betonski put u dužini od cca 100 metara,

- sanacija puta kod Područne škole Moševac u dužini od 235 metara,

- put Bradići-Krušik, izvršena je privremena sanacija postojećih denivelacija na asfaltnom kolovozu, sa čišćenjem odvodnih kanala i sanacijom postojećih propusta,

- izvršena je mjestimična sanacija makadamskih kolovoza ( čišćenje kanala  nasipanje tamponskog materijala ) na dijelovima općine gdje je bila neophodna hitna intervencija,

- završeni su radovi na izgradnji servisne saobraćajnice u Poslovnoj zoni Liješnica,

- u MZ Domislica urađene tri dionice lokalnog puta, jedan dužine 100 metara, drugi 40 metara i treći 40 metara,

-u MZ Kopice urađena je presvlaka betonskog puta na dvije dionice, jedna dužine 30 metara i druga 35 metara, te sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta u dužini od cca 170 metara,

-u MZ Čobe sanacija dva lokalna puta, jedan dužine 125 metara, drugi 120 metara.