• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.08.2019

Z A P I S N I K Komisije za evaluaciju i ocjenu pristiglih prijava na Javni poziv za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2019.

 

Rješenjem načelnika općine o imenovanju Komisije za evaluaciju i ocjenu pristiglih prijava na Javni poziv za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2019. broj: 01-49-1210/19-2 od 06.08.2019. godine imenovana je Komisija sa zaduženjem da u skladu sa usvojenim „Programom utroška sredstava - poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2019. godinu“, Program donesen od strane Načelnika općine Maglaj broj: 01-49-1210/19 od 03.07.2019. godine, izvrši evaluaciju i ocjenu pristiglih biznis planova, donese konačnu ocjenu na evaluatorskim obrascima i konačnu rang listu za najbolje ocjenjene biznis planove.

  -   ukupno je pristiglo 15 (petnaest) prijava,

   -   13 prijava je potpuno,

   -    2 prijave su nepotpune (nedostaju Biznis planovi).

Potpune prijave koje su pristigle po vrstama djelatnosti su sljedeće:

Obrt - proizvodnja:

 1. Almira Subašić (1977) – Liješnica – vezani obrt proizvodnja kartonske ambalaže;
 2. Selsebila Rizvić (1998) – D. Bočinja – srodna djelatnost poljoprivredna proizvodnja;
 3. Alem Delić (1988) – Liješnica – vezani obrt proizvodnja proizvoda od inoxa;
 4. Bakir Bešić (2000) – Domislica – vezani obrt proizvodnja drvene stolarije;
 5. Sanela Mustafić (1983) – obrt tov pilića u turnusu od 6.000 komada;

Obrt – usluge:

 1. Tesnima Rizvić (2000) – D. Bočinja – vezani obrt kozmetički salon;
 2. Ilija Kožul (1980) – Radojčići – vezani obrt autmomehaničarska radnja;
 3. Alisa Huskić (2001) – vezani obrt frizerski salon 
 4. Haris Bajrić (1987) – Maglaj - srodna djelatnost administrativne usluge;
 5. Sanel Mujdža (1981) – Domislica – vezani obrt keramičarske usluge (djelatnost se obavlja na terenu);
 6. Muharem Cvrčak (1968) – Domislica – vezani obrt limarski radovi;

Trgovinske radnje:

 1. Elvira Musaefendić (1982) - ul. Aleja Ljiljana bb – trgovina (kisok);
 2. Sabaheta Mašić (1988) – Tržni centra Maglaj – specijalizirana trgovinska radnja (cvjećara)

Nepotpune prijave (nedostaju Biznis planovi):

 1. Adem Meškić (1961) – Novi Šeher - trgovina polovnom robom;
 2. Harun Dikedžić (2001) – Poljice – samostalna trgovinska radnja.

 

U skladu sa zaduženjem, Komisija je izvršila otvaranje pristiglih prijava, ocjenu istih po pitanju ispunjavanja uslova za obavljanje traženih djelatnosti, odnosno usklađenosti djelatnosti sa zakonskim uslovima po pitanju stručne spreme, i slično kada je riječ o obrtima.

Kod ocjene kvalitete biznis planova Komisija je uzela u obzir sljedeće:

- strategijsku važnost poslovne ideje – izvodljivost, iznos ulaganja u registraciju djelatnosti, vrstu djelatnosti, marketinšku analizu, potencijal poslovne ideje, uticaj na razvoj  lokalne ekonomije,

- profitabilnost i finansijsku održivost - potrebu za navedenom djelatnosti na tržištu - analiza trenutnog broja registrovanih djelatnosti na području općine, produktivnost, profit, inovativnost, period otplate, postojeći kupci i poslovni partneri, iznos traženih sredstvava, broj godina provedenih na birou, godine starosti podnosioca zahtjeva, zakonske uslove vezano za obavljanje traženih djelatnosti, polnu strukturu, i sl.

Komisija je donijela Konačnu rang listu korisnika sredstva za odabir kandidata za start-up biznise u Projektu „STARTER“ 2019., i to:

 1. Alem Delić (1988) – Liješnica – vezani obrt proizvodnja proizvoda od inoxa;
 2. Alisa Huskić (2001) – vezani obrt frizerski salon 
 3. Bakir Bešić (2000) – Domislica – vezani obrt proizvodnja drvene stolarije;
 4. Almira Subašić (1977) – Liješnica – vezani obrt proizvodnja kartonske ambalaže;
 5. Ilija Kožul (1980) – Radojčići – vezani obrt autmomehaničarska radnja;
 6. Tesnima Rizvić (2000) – D. Bočinja – vezani obrt kozmetički salon;
 7. Elvira Musaefendić (1982) - ul. Aleja Ljiljana bb – trgovina (kisok);
 8. Muharem Cvrčak (1968) – Domislica – vezani obrt limarski radovi;
 9. Sabaheta Mašić (1988) – Tržni centra Maglaj – specijalizirana trgovinska radnja (cvjećara);
 10. Sanela Mustafić (1983) - Kopice – obrt tov pilića u turnusu od 6.000 komada;
 11. Selsebila Rizvić (1998) – D. Bočinja – srodna djelatnost poljoprivredna proizvodnja;
 12. Haris Bajrić (1987) – Maglaj - srodna djelatnost administrativne usluge;
 13. Sanel Mujdža (1981) – Domislica – vezani obrt keramičarske usluge (djelatnost se obavlja na terenu);

Prijave koje se odbacuju kao nepotpune:

 1. Adem Meškić (1961) – Novi Šeher - trgovina polovnom robom;
 2. Harun Dikedžić (2001) – Poljice – samostalna trgovinska radnja.

 

Konačan prijedlog Komisije je da se odobri poticaj za prvih 7 (sedam) po bodovima sa liste sa iznosom poticaja od 3.000,00 KM, i to kako slijedi:

 1. Alem Delić (1988) – Liješnica – vezani obrt proizvodnja proizvoda od inoxa;
 2. Alisa Huskić (2001) – vezani obrt frizerski salon 
 3. Bakir Bešić (2000) – Domislica – vezani obrt proizvodnja drvene stolarije;
 4. Almira Subašić (1977) – Liješnica – vezani obrt proizvodnja kartonske ambalaže;
 5. Ilija Kožul (1980) – Radojčići – vezani obrt autmomehaničarska radnja;
 6. Tesnima Rizvić (2000) – D. Bočinja – vezani obrt kozmetički salon;
 7. Elvira Musaefendić (1982) - ul. Aleja Ljiljana bb – trgovina (kisok);

 

Napomena:

Odustajanjem jednog od gore navedenih kandidata kojima je odobreno korištenje poticajnih sredstava “STARTER 2019”, sljedeći po redu sa Konačne rang liste postaje korisnik navedenih sredstava.

Zapisnik Komisije objavljen je i na Oglasnoj ploči Općine Maglaj.