• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.08.2019

Sutra Javna rasprava za izgradnju i rekonstrukciju Eko asfaltnih baza na lokaciji naseljenog mjesta Poljice i Moševac

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da se u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj bro 02-05-1-1429-13 i 14/19 od 18.07.2019. godine organizuje JAVNA RASPRAVA po zahtjevu „Geo-put“ d.o.o. Maglaj i „Dobojputevi“ d.d. Doboj jug za rekonstrukciju i izgradnju Eko asfaltnih baza na lokaciji naseljenog mjesta Poljice i Moševac.

JAVNA RASPRAVA će se održati dana 14.08.2019. godine ( srijeda ) u 18,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj ( zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ ).

CILJ JAVNE RASPRAVE je upoznavanje građana općine Maglaj o zahtjevima investitora „Geo-put“ d.o.o Maglaj upućenog Općinskom vijeću Maglaj za davanje saglasnosti za gradnju eko sfaltne baze u naselju Poljice, općina Maglaj, kao i investitora „Dobojputevi“ d.d. Doboj jug, upućenog Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zenica za izdavanje urbanističke saglasnosti za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg kompleksa „asfaltne baze“ na lokalitetu Bistrica, općina Maglaj, te zauzimanje stavova za utvrđivanje konačnog mišljenja Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće Maglaj, razmatralo je navedene zahtjeve i usvojilo Zaključak kojim je utvrđeno da se do konačnog mišljenja Općinskog vijeća prethodno organizuje JAVNA RASPRAVA.

Na Javnu raspravu su u skladu sa zaključkom Općinskog vijeća Maglaj pozvani predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zenica, predstavnici investitora, kao i predstavnici MZ Moševac, Kosova, Bijela ploča, Misurići, Grad Maglaj, Eko udruženja i Udruženje sportskih ribolovaca.

Pozivamo građane općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi, upoznaju se sa zahtjevima investitora „ Geo-put“ d.o.o Maglaj i „Dobojputevi“ d.d. Doboj jug, te iznesu svoja mišljenja, sugestije i stavove.

Posebno se pozivaju vlasnici susjednih nekretnina, korisnici prostora, organizacije, privredni i drugi subjekti koji je nalaze u bližem okruženju da prisustvuju Javnoj raspravi, kako bi dobili informaciju o planiranoj izgradnji.

Uvid u dokumentaciju i zahtjeve investitora „Geo-put“ d.o.o. Maglaj i „Dobojputevi“ d.d. Doboj jug i dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko -pravne poslove Općine Maglaj, kancelarija broj 41.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032 465 840 i 032 465 825.

Poljice prikaz

Bistrica prikaz