• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.04.2019

Objavljen Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenog pitanja

 

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Maglaj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Maglaj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije da je objavljen Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenog pitanja i to za:

 

  • *Izgradnju stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja,
  • *Kupovinu individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2018. i 2019. *godini,
  • *Prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida,
  • *Sufinansiranje izdavanja dozvola za građenje i sufinansiranje legalizacije stambenog objekta.

 

Prijave na Oglas se mogu izvršiti u roku od 30 ( trideset ) dana od dana objavljvanja Oglasa u sredstvima informisanja i na oglasnoj ploči Općine, te oglasnim tablama boračkih organizacija, kao i oglasnim tablama Mjesnih ureda u Novom Šeheru i Kosovi, dakle od 22.04.2019. godine ( ponedjeljak) do 22.05.2019. godine ( srijeda ) kada je i posljednji dan za podnošenje zahtjeva. Obrazac zahtjeva, izjava, te ostale potrebne informacije zainteresirani aplikanti mogu dobiti u šalter Sali Općine, šalter broj 5.

Oglas možete preuzeti OVDJE.