• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.03.2019

U Općini Maglaj održan radni sastanak Vijeća za obrazovanje odraslih ZDK

 

Vijeće za obrazovanje odraslih i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona su u fazi priprema za izradu Plana obrazovanja odraslih Zeničko-dobojskog kantona za period 2019 – 2021. g.

U cilju kvalitetne pripreme Plana obrazovanja odraslih Zeničko-dobojskog kantona, neophodno je prikupiti podatke vezane za potrebe lokalnih tržišta rada.

Shodno navedenom, danas je u Maloj sali Općine Maglaj održan sastanak sa predstavnicima Općine i obrazovnih ustanova. Razgovarali su o potrebama tržišta rada, obrazovanju odraslih i mogućnostima prekvalifikacije.

Cilj sastanka je bio dogovor o prikupljanju podataka o tržištu rada, kao i potrebama poslodavaca/privrednika sa područja naše općine koji će se koristiti za potrebe izrade Plana obrazovanja odraslih u smislu utvrđivanja potreba za realizacijom programa obrazovanja odraslih i iznalaženja načina za dodatnim finansiranjem/sufinansiranjem realizacije programa.