• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.03.2019

Obavijest- Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima u 2018. godini

 

Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH ( "Službene novine Federacije BiH " broj 63/03 i 9 /09 ) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, obavještavamo vas da će se u periodu od 25.03. do 07.03.2019. godine, na teritoriji općine Maglaj provesti drugi val Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima u 2018. godini.

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području općine Maglaj.

Anketom APPP 2018 prikupljaju se podavi o višednevnim privatnim i poslovnim putovanjima domaćeg stanovništva, kao i jednodnevnim putovanjima ( putovanja bez noćenja ) u BiH i u inozemstvu za period studeni-prosinac 2018. kao i cijelu 2018. godinu.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici FBIH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

Molimo vas za puno razumjevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.