• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.12.2018

Usvojen Budžet Općine Maglaj za 2019. godinu

 

Danas je na 23. sjednici Općinskog vijeća Maglaj usvojen Prijedlog Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu.

Budžet Općine Maglaj za 2019. godinu iznosi 8.901.908,75 KM.

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 21.12.2018. godine, sazvana je 23. sjednica Općinskog vijeća Maglaj, a na dnevnom redu je bilo ukupno osam tačaka, brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice , te vijećnićka pitanja i incijative.