• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.12.2018

Preliminarna rang lista rasporeda taksivozila za svako taksistajališno mjesto iz javnog poziva za 2019. godinu

 

Komisija za proveđenje postupka rasporeda taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj, imenovana rješenjem Općinskog načelnika broj: 01-49-1985/18 od 07.09.2018. godine, na osnovu člana 15. stav 1. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozla na taksistajalištima na području općine Maglaj, broj: 04-27-1-2088/16 od 16.01.2017. godine („Sl. novine Općine Maglaj“, broj: 02/17) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o razmještaju taksistajališta, broju stajališnih mjesta za taksivozila, kategoriji taksistajališta i ukupnom broju taksivozila na području općine Maglaj broj: 01-49-2796/18 od 18.12.2018. godine, utvrdila je PRELIMINARNU RANG LISTU rasporeda taksivozila za svako taksistajališno mjesto iz javnog poziva za 2019. godinu

U skladu sa članom 15. stav 2. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozla na taksistajalištima na području općine Maglaj, broj: 04-27-1-2088/16 od 16.01.2017. godine („Sl. novine Općine Maglaj“, broj: 02/17), na ovu Preliminarnu listu podnosioci zahtjeva mogu podnijeti prigovor Općinskom načelniku Maglaj putem Službe za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste na web stranici i oglasnoj ploči Općine Maglaj (do 04.01.2019. godine).

U prilogu liste:

1. Download

2.Download

3.Download