• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.09.2018

Općinski načelnik održao sastanak sa predstavnicima MUP-a ZDK

 

Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić održao je sastanak u Općini Maglaj sa predstavnicima MUP-a ZDK.

Sastanak je održan po zahtjevu načelnika Mahmutagića koji je u razgovoru sa komesarom zatražio hitan sastanak. Zbog spriječenosti komesara, sastanku su prisustvovali Esnaf Buza načelnik sektora uniformisane policije, Senad Spahić načelnik sektora kriminalističke policije, Vedad Šećić načelnik PU Zavidovići, Alen Mušić komandir PS Maglaj i savjetnik Općinskog načelnika Jasminko Kapić.

Težište razgovora je bilo rješavanje problema posljednjih paljevina vikendica na području općine Maglaj, kao i ostali interesantni detalji kada su u pitanju bezbjedonosna situacija. Također razgovarali su o problemima vezanim za prijevoz učenika o kojima je načelnik  Mahmutagić informisan od strane roditelja i učenika, kao i od rukovodstva škola.

Predstavnici MUP-a ZDK su informisali Općinskog načelnika da su značajni pomaci postignuti u rasvjetljavanju ovih slučajeva paljevina na području općine Maglaj. Za sada su negdje oko 2/3 prikupljeni dokazni materijali i protiv osumnjičenih lica će slijediti daljnji zakonski postupci. O narednim detaljima koje budu imali informisati će Općinskog načelnika.

Ovom prilikom izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom dobrom saradnjom načelnika Mahmutagića i administracije sa MUP-om ZDK, PS Maglaj i komandirom Mušićem.