• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.09.2018

Poziv za dostavu prijedloga projekata za turističku ponudu općine Maglaj

 

Radna grupa Općine Maglaj za izradu dokumenta “Strategija razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2018 – 2024. godina” na četvrtom radnom sastanku održanom danas 05.09.2018. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj (JU Dom kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj), tokom rasprave vezane za definisanje strateških prioritetnih ciljeva, te akcionog plana razvoja turizma na području općine Maglaj za period 2018 – 2024. godina donijela je zaključak da se ostavi dodatni rok do 17.09.2018. godine za dostavu prijedloga projekata koji bi kao takvi ušli u dokument strategije.

Radna grupa za izradu dokumenta Strategije, predvođena prof. dr Almir Peštek i mr. sc Merima Činjarević sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, rade na definisanju strateških projekata koji bi kao takvi trebali da se nađu u budućoj strategiji razvoja.

Ukoliko smatrate da imate dobru ideju, projektni prijedlog ili projekat, a koji kao takav bi dao doprinos razvoju turističke ponude na području općine Maglaj, isti možete u jednostavnoj formi popuniti i dostaviti na e-mail adresu koordinatora Radne grupe: ferhat.bradaric@maglaj.ba .

Aplikacijski obrazac možete preuzeti OVDJE  ili direktno u kancelariji broj 40.