• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.07.2012

Općina Maglaj među najboljim općinama

"U odnosu na pet opština u kojima je Centar za menadžment, razvoj i planiranje iz Doboja radio, a to su općine : Gračanica, Modriča, Šamac, Derventa i Maglaj, znam da je Maglaj među najboljim", rekao je Zoran Petrović, koordinator za upravljanje projektima i grantovima Centra za menadžment , razvoj i planiranje - MDP Inicijative nakon objavljivanja rezultata Izvještaja o zadovoljstvu korisnika javnim uslugama. Nalazi do kojih se došlo trebalo bi da posluže kao svojevrsni vodič lokalnoj upravi u pogledu planiranja vlastitih programa, planova i aktivnosti uzimajući u obzir potrebe građana za pojedinim vrstama javnih usluga na lokalnom nivou koje su interpretirane kroz pomenuti Izvještaj.