• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.04.2018

Obavijest- Anketa o radnoj snazi ( ARS -2018 )

 

Obavještavamo vas da će se u periodu od 09. do 22. aprila 2018. godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji općine Maglaj provesti Anketa o radnoj snazi. Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, a provodi se uzorkom izabranih domaćinstava.

 

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

 

Molimo građane za puno razumjevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

 

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH ( „Službene novine FBIH“, br. 63/03 i 9/09 ) , koristiti isključivo u statističke svrhe.