• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.03.2018

Javne rasprave o Nacrtu Odluke o javnom redu i miru i Nacrt Odluke o određivanju prostora za javno okupljanje građana na području općine Maglaj

 

 

Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj, broj 02-05-1-217/18 od 30.01.2018.godine, usvojen je Nacrt Odluke o javnom redu i miru te Nacrt Odluke o određivanju prostora za javno okupljanje građana na području općine Maglaj.

Obavještavamo sva pravna i fizička lica na području općine Maglaj da mogu izvršiti uvid u Nacrte navedenih Odluka na info šalteru Općine Maglaj (svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati počev od 22.03.2018. godine ) kao i ovdje : Nacrt Odluke o određivanju prostora za javno okupljanje građana i Nacrt Odluke o javnom redu i miru .

Nakon održanog javnog uvida organizuje se Javna rasprava na Nacrt Odluke o javnom redu i miru, koja je već ranije održana dana 12.03.2018. godine sa početkom u 11,00 sati, ali zbog malog odziva fizičkih i pravnih lica ponovo se zakazuje.

Javna rasprava na navedene Nacrte Odluka održat će se 28.03.2018. godine (srijeda) u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Maglaj. Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica i građani općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi, radi upoznavanja sa tekstom Nacrta navedenih Odluka i dobijanja potrebnih pojašnjenja.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrte navedenih Odluka moći će se dostaviti sedam dana nakon održane Javne rasprave u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Maglaj.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani građani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, kancelarija broj 42. tel.broj 032-609-676.