• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.03.2018

Monitoring posjeta u okviru inicijative „Općina Maglaj i dijaspora - Zajedno za razvoj“

 

U prostorijama Općine Maglaj, 14. marta 2018. godine održan je sastanak sa predstavnicima projekta „Dijaspora za razvoj“ s ciljem praćenja toka implementacije aktivnosti u sklopu lokalne inicijative „Općina Maglaj i dijaspora - Zajedno za razvoj“. Inicijativa je pokrenuta kao rezultat procesa uvrštavanja koncepta migracija i razvoja u Strategiju razvoja Općine Maglaj za period 2012-2020, stavljajući na taj način potencijal dijaspore u funkciju lokalnog razvoja.

Nakon sastanka, predstavnici Općine Maglaj i projektnog tima su posjetili Mješovitu srednju školu Maglaj, te kompanije Fine Life Group i Bontex, kao direktne korisnike inicijative kojom se nastoji ojačati partnerstvo s privatnim kompanijama u sektoru tekstilne industrije, u vlasništvu ili pod upravljanjem dijaspore, s ciljem osposobljavanja i povećanja zaposlenosti nezaposlenih mladih osoba na području općine.

Realizacija inicijative je podržana kroz projekat Dijaspora za razvoj (D4D), projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. D4D projektom se želi ohrabriti dijaspora i jedinice lokalne samouprave da rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica.

Konkretne intervencije koje se realizuju sa Općinom Maglaj i privatnim sektorom u saradnji sa dijasporom, omogućit će uspostavljanje pulta za dijasporu, rekonstrukciju web stranice Općine Maglaj sa modulom za dijasporu i aplikacijom za registraciju dijaspore, te kreiranje 33 radna mjesta za polaznike obuke koji će imati koristi od prenosa znanja u okviru D4D projekta.