• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.12.2017

III ZBOR GRAĐANA MZ LIJEŠNICA U PETAK ( 15.12.2017. )

Na osnovu člana 24. stav 3. Statuta MZ, Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti saziva

 

III ZBOR GRAĐANA MZ LIJEŠNICA

 

koji će se održati 15.12.2017. godine ( petak ) u prostorijama društvenog doma sa početkom u 16,00 sati i za isti je predviđen slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

1. Izbor Vijeća MZ Liješnica

 

NAPOMENA: Molimo građane da se odazovu u što većem broju radi punovažnog odlučivanja Zbora građana.