• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.12.2017

INTERVJU NAŠA RIJEČ: Predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj Svjetlana Zamboni

 

U želji da javnost ZDK bude upoznata sa radoM Gradskog vijeća Zenica i Općinskih vijeća u općinama u ZDK, Naša riječ objavljuje razgovore sa predsjedavajućim lokalnih parlamenata. Intervju prenosimo u cjelosti.

 

O tome da li je kao predsjedavajuća zadovoljna radom Općinskog vijeća Maglaj Svjetlana Zamboni kaže:

-Vjerovatno smo vrlo neobični po sastavu i formaciji koju čini većina u Općinskom vijeću Maglaj, sastavljena od sedam vijećnika SDP-a, po jednog vijećnika DF-a, SBIH-a i SBB-a, te tri samostalna vijećnika. Ovakva šarolikost doprinosi i donošenju kvalitetnih odluka, te ispunjavanju ne samo predizbornih ciljeva jedne ili dvije političke opcije, nego čak četiri, dodajući na to i kvalitete koje unose i samostalni vijećnici u koalicionoj većini. Naravno da sve odluke nisu donesene jednoglasno, ali odluke koje su bile prioritetno u interesu naših sugrađana naišle su na potpunu podršku svih vijećnika Općinskog vijeća Maglaj.

O najznačajnijim odlukama i projektima usvojenim na Općinskom vijeću Maglaj u 2017, a u cilju boljeg i prosperitetnijeg života građana općine Maglaj Zamboni kaže:

-Programom rada Općinskog vijeća za 2017. godinu nastojali smo prije svega planirati usklađivanje općinskih akata sa važećim zakonima. Naime, konstatovali smo nakon što je formirano rukovodstvo Općinskog vijeća da manje-više niti jedan općinski akt nije bio usklađen. Odluke koje smo zatekli donesene su kasnih 90-tih godina ili ranih 2000-tih godina. Naš osnovni cilj bio je poboljšanje uslova života u lokalnoj zajednici, što svakako podrazumjeva regulisanje svih oblasti života u nadleđnosti lokalne zajednice, ali u skladu sa propisanim zakonskim procedurama. Osim toga, naš cilj je uključiti i sve relevantne faktore u kreiranju odluka, te smo uveli praksu formiranja radnih grupa, koje čine i predstavnici općinske administracije, Općinskog vijeća, predstavnici komisija Vijeća, potom javnih ustanova i preduzeća, realnog i NVO sektora, ali i stručnjaci za pojedine oblasti, kako bi proces odlučivanja bio što transparentniji i kvalitetniji.

Osvrćući se na realizaciju Budžeta 2017. Zamboni kaže:

-Neizostavno moram spomenuti naslijeđen dug od nekoliko stotina hiljada KM, nastao usljed tužbi uposlenika zbog neispunjavanja kolektivnog ugovora od strane poslodavca, odnosno bivšeg načelnika Općine Maglaj i infrastrukturnih radova izvedenih u vrijeme predizborne kampanje. Usvajajući Budžet za 2017. obavezali smo Općinskog načelnika da Vijeću predoči Program mjera štednje, a samo Vijeće u tom smislu je usvojilo niz programa s ciljem transparentnog utroška sredstava iz Budžeta. Posebno sam ponosna na niz donesenih odluka, a tiču se pitanja nepostojanja groblja u Maglaju. Već imamo usvojenu izmjenu Regulacionog plana i na putu smo da vrlo brzo riješimo ovaj problem.

Na pitanje koje su osnovne značajke Budžeta 2018. predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj ističe:

-Nacrt Budžeta općine Maglaj za 2018. naći će se na dnevnom redu 12. redovne sjednice, zakazane za utorak 5.12.2017. godine. Iako Vijeće još nije raspravljalo o Nacrtu, sasvim je evidentno slijedeće:

     * U bilansu Budžeta Općine za 2018. godinu predviđeni su prihodi i primici u iznosu nešto nižem od 8.000.000 KM. Nacrt predviđa povećanje Budžeta za 2018. godinu za nepunih 100.000 KM u odnosu na 2017. je u tome što Nacrt predviđa povećanje iznosa za sport, kulturu, poljoprivredu i infrastrukturu, a do usvajanja konačnog Prijedloga Budžeta zasigurno će biti još i poveznica sa Strategijom razvoja općine Maglaj. Važno je napomenuti i to da su prihodi ove godine veći nego prethodnih godina, kao i namjeru da se planira da prihodi budu u stalnom porastu.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Svjetlana Zamboni posebno je naglasila slijedeće:

-Ovaj saziv Općinskog vijeća Maglaj posebnu pažnju poklanja mladima i kreiranju perspektivnije sredine za mlade, pa su ove godine već i isplaćene stipendije za studente, održana je i tematska sjednica o temi Obrazovanje i upisna politika, koja će zasigurno pokrenuti rješavanje mnogih pitanja iz oblasti života mladih, kao što su poticaji mladim bračnim parovima u rješavanju stambenih pitanja, iznalaženje načina za poticaj u demografskom razvoju, zapošljavanje mladih, uvođenje deficitarnih zanimanja u srednjim školama i na nivou Univerziteta u Zenici, što će zahtjevati i uključivanje predstavnika lokalne vlasti i Kantona.

 -Općinsko vijeće Maglaj jeste i ostat će usmjereno ka kreiranju zdrave i prosperitetnije sredine za život svih naših sugrađana. Svoje mlade poticat ćemo da izgrađuju svoju budućnost u svom gradu i svojoj državi, doprinoseći svojim ličnim kvalitetama i zalaganjem za bolji život svih nas.