• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.12.2017

Saopćenje

 

Općinsko vijeće Maglaj i Općinski načelnik s ponosom ističu da su međunacionalni odnosi na području općine Maglaj dobri i stabilni, da se u kontinuitetu razvijaju i jačaju na principima međusobnog uvažavanja i poštovanja.

Pozivamo građane, pripadnike svih nacionalnosti koji žive na području općine Maglaj da ne nasjedaju na bilo kakve provokacije, plasirane laži i dezinformacije, a koje imaju za cilj sijanje straha ili nepovjerenja prema pripadnicima druge nacionalnosti.

Bilo kakve pokušaje ekstremnih pojedinaca i grupa da poremete dobre međunacionalne odnose osuđujemo, a od nadležnih organa gonjenja zahtjevamo i očekujemo energične i hitne mjere kažnjavanja i osude.

Građani općine Maglaj, pripadnici i srpske i hrvatske i bošnjačke nacionalnosti su do sada pokazali i potvrdili kroz svakodnevni život i rad, da su za zajednički život, međusobno uvažavanje i razvoj svoje zajednice i da će proces jačanja stabilnih i dobrih komšijskih/susjedskih odnosa biti jedino opredjeljenje i ubuduće.

 

PREDSJEDAVAJUĆA OV

Svjetlana Zamboni

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mirsad Mahmutagić