• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.10.2017

Održan prvi informativni sastanak predstavnika poplavljenih gradova i općina

Predstavnici poplavljenih gradova i općina u BiH, među kojima je i Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić prisustvovali su prvom informativnom sastanku gdje su imali priliku dobiti više informacija o Projektu za oporavak od poplava.

 

Projekat finansira Europska unija u saradnji sa Vladom FBIH, a implementator projekta je Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH ( UNDP u BiH ) u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter- Bund ( ASB ) i Hilfswerk International Austria ( HWA ). Ukupan budžet projekta iznosi 6.780.000 eura.

 

Partnerski gradovi i općine su Cazin, Doboj Istok, Domaljevac-Šamac, Goražde, Gračanica, Kakanj, Kalesija, Maglaj, Odžak, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Vogošća, Zavidovići, Zenica i Žepče.

 

Ciljevi projekta su stambeno zbrinjavanje 375 domaćinstava čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama/klizištima 2014. godine, kroz sanaciju ili izgradnju stambenih objekata i ekonomsko osnaživanje 210 domaćinstava kroz posebno dizajnirane pakete koji uključuju pomoć u oblasti poljoprivredne proizvodnje, pokretanja malih biznisa i zapošljavanja u privatnom sektoru. Posebna pažnja će biti posvećena socijalno i ekonomski ugroženim domaćinstvima, čiji su članovi starije osobe, nezaposleni, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, pripadnici manjina, povratnici i interno raseljena lica.

 

Vremenski okvir implementacije izgleda ovako:

 

Odabir korisnika/ca  ( novembar 2017. – februar 2018. godine )

Javni poziv  ( 09.10.- 09.11.2017. godine )

Terenska verifikacija ( decembar 2017.- januar 2018. godine )

Objava preliminarne liste ( januar 2018. godine )

Žalbeni postupak ( januar 2018. – februar 2018. godine )

Objava finalne liste ( februar 2018. godine )

Sanacija i izgradnja stambenih objekata/ekonomski oporavak ( mart 2018.-juni 2019. godine)

Kontrola kvaliteta ( juli 2019.-decembar 2019. godine )

 

Pozivamo sve građanke i građane općine Maglaj koji ispunjavaju kriterije Javnog poziva za odabir korisnica i korisnika iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine ( www.maglaj.ba ) da se prijave.

 

Javni poziv je otvoren od 9. oktobra do 9. novembra 2017. godine.